Przyszłość rodziny w UE. Doświadczenie różnych rozwiązań prawnych i podstawowe problemy współczesnych rodzin. DARMOWA KSIĄŻKA w naszym sklepie!

 

 

Totalitarnym zakusom współczesnego państwa poddawana jest też rodzina. Kontrola państwa nad rodziną i ingerencje w życie i funkcjonowanie rodzin ma na celu złamanie tego przedostatniego bastionu normalnego, wolnego społeczeństwa. A przecież wspólnoty rodzinne i wspólnoty kościelne czy wspólnoty gospodarcze (firmy) są instytucjami społecznymi pierwotnymi w stosunku do państwa. Są wykwitem natury ludzkich społeczności. Z nich właśnie składa się państwo. I to państwo ma pełnić w stosunku do tych instytucji rolę służebną, a nie odwrotnie.

Michał Marusik

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kongres Nowej Prawicy

/fragment przedmowy/

 

 

Spis treści

Przedmowa……………………………………………………………………………………… 7

Wprowadzenie. Ekonomiczna teoria małżeństwa…………………………………………….. 13

Michał Baran
Personalistyczny paradygmat obrony życia…………………….. 25

Dr Krzysztof Kawęcki
Rodzina w nauczaniu Leona XIII i Piusa XI. Recepcja w myśli społecznej prawicy polskiej do 1939 roku…………………………………….. 49

Ks. dr hab. Mirosław Kosek
O odpowiedzialne i uzasadnione nowelizowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na przykładzie projektu Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Praw Dzieci do Obojga Rodziców z 10 marca 2016 roku …………………………………………………… 75

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Mazurkiewicz
Surogacja jako nowa forma handlu dziećmi…………………. 95

Magdalena Olek
Unijna polityka rodzinna i promocja aktywizacji zarobkowej kobiet a ich wybory i potrzeby deklarowane w badaniach
empirycznych……………..113

Dr Jerzy Słyk
Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania w świetle zasady ochrony rodziny…………………….139

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski
Tożsamość rodziny w Unii Europejskiej w perspektywie nowoczesnych tendencji kulturowych…………………………………………………………163

Prof. zw. dr hab. Wanda Stojanowska
Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom i problemy wynikające z takiego rozstrzygnięcia sądu ……………..191

Agata Tarnacka
Polska polityka rodzinna na tle wybranych krajów Unii Europejskiej……………………………………215

Prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka
Cenzorzy jako propagatorzy polityki prorodzinnej w starożytnym Rzymie ………………………………………………………….249

Prof. zw. dr hab. Jan Zabłocki
Skutki cywilne małżeństwa konkordatowego…………………………271

Dr Tymoteusz Zych
Pomiędzy pomocniczością a etatyzmem. Prawne i ekonomiczne aspekty opieki nad dziećmi do lat 3 w perspektywie porównawczej ………………289


*Książka jest dostępna bezpłatnie, zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki. Jedna osoba może zamówić maksymalnie 1 sztukę. Jeśli chcesz zamówić kliknij TUTAJ.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *