Przyznano nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza

11 września 2012 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się po raz czwarty uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

Nominowanych było pięć tytułów, Jury ostatecznie przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody, jedną z nich otrzymał dr Hubert Wilk za książkę KTO WYRĄBIE WIĘCEJ ODE MNIE?” – współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947–1955  opublikowaną w Wydawnictwie TRIO w znanej serii „W krainie PRL”.

Książka opisuje mało znany, ale ważny dla historii Polski aspekt wprowadzania wśród robotników polskich, na wzór radziecki, współzawodnictwa pracy. Hubert Wilk analizuje, jaki wpływ na tworzenie „nowego człowieka” i sowietyzację społeczeństwa miało wdrażanie radzieckiego wzoru współzawodnictwa pracy. Pokazanie prawdziwych losów  „stachanowców” oraz tych, którzy poddani temu współzawodnictwu zostali wciągnięci w system komunistyczny jest niewątpliwym walorem tej publikacji.

Hubert WILK

„KTO WYRĄBIE WIĘCEJ ODE MNIE?” – współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947–1955

Wyd. I, format A5, Warszawa 2011,    s. 352, opr. br., cena det. 38 zł

ISBN 978-83-7436-255-9

seria: W krainie PRL

Książka wydana wspólnie z Instytutem Historii PAN

Książka przedstawia jeden z najważniejszych aspektów peerelowskiej rzeczywistości lat 40. i 50. XX wieku, dotychczas niebędący w kręgu zainteresowania polskiej historiografii. Autor bada współzawodnictwo pracy robotników w trzech głównych aspektach – organizację, efekty gospodarcze i skutki społeczne. Badania oparte na szerokiej kwerendzie archiwalnej ukazują ruch współzawodnictwa pracy jako jeden z najważniejszych elementów polityki władz, wpływający zarówno na wyniki produkcyjne zakładów pracy, stosunki międzyrobotnicze, jak i ich życie osobiste.
a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *