Ratujmy Polonijne Liceum!

Jedyne Liceum Ogólnokształcące w Polsce, w którym uczą się młodzi Polacy ze Wschodu jest zagrożone! Kolegium Św. Stanisława Kostki, w którym uczy się młodzież pochodząca z ziem dawnej Rzeczypospolitej – Ukrainy, Białorusi oraz miejsc zesłania i kaźni naszych Rodaków – Kazachstanu, Mołdawii i Kirgizji ma poważne problemy. Nie mają miejsca, w którym będą mogli kontynuować kształcenie w Polsce. Szkole brakuje funduszy na remont docelowej siedziby.

Skąd wzięły się problemy?

W lipcu szkole kończy się umowa na wynajem budynków na warszawskim Wilanowie. Liceum nie może sobie pozwolić, aby dłużej płacić wygórowany czynsz za pomieszczenia przy ul. Kolegiackiej 1. Również warunki lokalowe są niewystarczające, żeby przyjąć ogromną liczbę chętnych, którzy co roku zgłaszają się w okresie rekrutacji. W związku z tym Dyrekcja postanowiła znaleźć nowe miejsce, w którym szkoła będzie mogła dalej działać. Dzięki uprzejmości Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek udało się przekazać budynek o powierzchni 940 m2, który stanie się docelową siedzibą Liceum Ogólnokształcącego. Oprócz szkoły uczniowie będą mieli zapewniony również internat.

Być albo nie być dla szkoły

Dawniej w budynku prowadzony był Dom Dziecka. Od ponad 10 lat w tym obiekcie nic się nie dzieje. Obecne warunki nie pozwalają na to, by szkoła mogła normalnie funkcjonować. Rzeczoznawca wycenił koszt generalnego remontu na około 1,4 mln zł. Własna siedziba dla szkoły i internatu pozwoli przyjąć większą liczbę uczniów ze Wschodu. Dyrekcja i Partnerzy akcji dwoją się i troją, aby uzyskać wsparcie z jakiejkolwiek strony. Jak mówi ks. Prałat Józef Maj – jeden z członków Rady Patronackiej: „Oni emocjonalnie, wolitywnie, zwyczajowo są Polakami, czują się Polakami, ale kulturowo są związani ze swoimi środowiskami, w których żyli. Kwestia wprowadzania tych ludzi – naszych Polaków w naszą kulturę, w naszą świadomość jest naszym obowiązkiem.” Pozostało kilka miesięcy, aby uzbierać środki finansowe na modernizację. To jest „być albo nie być” dla liceum.

Dlaczego warto pomóc uczniom?

Jest to jedyna placówka w Polsce, która kształci tak dużą liczbę uczniów ze Wschodu. Aktualnie w liceum uczy się 76 uczniów. Młodzież obdarzona jest wybitnymi zdolnościami i talentami. Wg rankingu z 2012 r. prowadzonego przez portal Perspektywy.pl – szkoła znalazła się w gronie 25 najlepszych warszawskich liceów. Abiturienci LO Kolegium Św. Stanisława Kostki zdają maturę z języka polskiego powyżej średniej krajowej, mimo że większość z nich rozpoczyna naukę w liceum ze znikomą znajomością naszego języka. Wychowywani są oni w duchu patriotycznym i według wartości chrześcijańskich. Jest to szkoła z tradycjami, której absolwentami są m.in. Witold Gombrowicz, Stanisław Baliński, czy bracia Strzemboszowie. Uczelnia kontynuuje tradycję szkoły założonej przez hrabiego Zygmunta Wielopolskiego, a więc środowisko polskiej arystokracji. Absolwenci liceum to ludzie z wartościami, przyszła elita Polski i narodów, z których pochodzą. Uczniowie dzięki świetnej pracy grona pedagogicznego angażują się również w akcje społeczne i charytatywne. Szkole od dłuższego czasu przyświecają słowa papieża Jana Pawła II: Winniśmy wzmacniać naszą tożsamość narodową, nie wolno nam zapominać, kim jesteśmy i gdzie są nasze korzenie. Winniśmy czuć się zawsze jedną wspólnotą, niezależnie od tego, gdzie są nasze domy i miejsca pracy.

Jak można pomóc?

Bez wsparcia Darczyńców i Sponsorów nie uda się zrealizować tej inwestycji. Fundacja Dla Polonii, która pomaga szkole podjęła się zbiórki na remont. Na stronie akcji www.WitajcieWdomu.pl można przekazać darowiznę poprzez system płatności PayPal. Można tam także znaleźć więcej informacji o aktualnej sytuacji i Radzie Patronackiej działającej przy akcji. Jest możliwość również zakupu cegiełek w różnych nominałach. Środki można przelewać na poniższe konto:

Fundacja Dla Polonii

ul. Wspólna Droga 29 lokal 2

04-345 Warszawa

Nr konta:

PL 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

Nr SWIFT: PKOPPLPW

Tytułem:

Darowizna na remont budynku szkoły

Pierwszy etap zbiórki to 300.000 zł. Fundacja poszukuje również firm, które mogłyby zaoferować wsparcie produktowe (materiały budowlane i wyposażenie obiektu). Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którym zależy na uratowaniu liceum, które kształci przyszłe pokolenia Polaków, głównie pochodzących z rodzin, które pozostały poza wschodnimi granicami.

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *