Renata Nowakowska-Siuta, „Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju”

W literaturze specjalistycznej zauważalne jest zwiększenie poziomu częstotliwości narzekań na słabości opracowań naukowych, to znaczy pozbawianie badań naukowego charakteru, czynienie z nich raczej pseudoanaliz. Taki marny stan wynika niestety w dużej mierze nieznajomości elementarnych zasad metodologii i brak wiedzy o teorii. Z tego właśnie powodu rośnie zapotrzebowanie na porządne podręczniki ułatwiające przyswojenie wiedzy z zakresu metod, technik i narzędzi badawczych oraz pojęcie ich znaczenia dla procesu badawczego. Bardzo dobrą propozycją w tym względzie jest książka autorstwa Renaty Nowakowska-Siuty, pod tytułem „Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju”.

            Podręcznik ten zawiera prezentację teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki porównawczej. Warto nadmienić, iż został wzbogacony o uwagi na temat ich proweniencji, najważniejszych pojęć oraz teorii badań. Pozwalają one dostrzec złożoność, a także ustrzec się błędów mogących potencjalnie wystąpić podczas badania. Autorka z powodzeniem ukazała także najważniejsze współczesne problemy dotyczące edukacji, to znaczy systemu oświatowego i szkolnictwa wyższego w wybranych krajach świata. Dzięki temu zdołała uchwycić różnorodność oraz podobieństwa pomiędzy nimi występujące. Pod względem ilościowym, najwięcej uwag dotyczy rozwiązań europejskich. Daje to możliwość dostrzeżenia przebiegu i kierunków zmian w Polsce. Wszakże polskie zmiany w zakresie edukacji są dostosowywane do wskazań polityki oświatowej tworzonej w państwach Unii Europejskiej. Co ważne, autorka nie narzuciła ich ocen, lecz dostarczyła czytelnikowi narzędzi pozwalających na samodzielną ewaluację.

            Wartość dodaną publikacji stanowi fakt, iż rozwija myślenie na temat przedmiotu badań. Pokazuje jak odchodzić od schematów oraz bezrefleksyjnego kopiowania teorii. Uzmysławia wagę poszukiwania istoty zjawisk oraz bytów. Warto chociażby spojrzeć na to, w jaki sposób autorka zidentyfikowała zmianę wzorca edukacyjnego i określiła znaczenie dla współczesnej szkoły. Pomocne w zrozumieniu zagadnień praktycznych będą niewątpliwie czytelne wykresy i tabele, do których tworzenia Renata Nowakowska-Siuta ma predyspozycje i świetnie je wykorzystuje. Szczególnie godne uwagi są te obszary refleksji o rzeczywistości społecznej, do których zbadania możliwe jest zaaplikowanie nabytej wiedzy, na przykład za pilne trzeba uznać ustosunkowanie się ośrodków decyzyjnych do zdiagnozowanych zadań stojących przed europejską polityką oświatową. Wiąże się to z praktycznym wykorzystaniem rozwiązań nauki.

            Ciekawym zabiegiem autorki jest wstawienie w tekst tabeli stanowiących bloki rozszerzające. Są one czytelnym, pomocnym podczas nauki, a wiec bardzo dobrym uzupełnieniem kolejnych podrozdziałów. Wielokrotnie znajdują się tam wyjaśnienia zagadnień, które w innych publikacjach zostały pozostawione bez nich, a przez co powodują u odbiorców powstanie trudności w sferze zrozumienia przedmiotu rozdziałów. Na końcu poszczególnych części książki zostały umieszczone problemy do dyskusji. Bez wątpienia okażą się one użyteczne dla studentów przygotowujących się do egzaminów oraz dydaktyków poszukujących inspiracji.

            Książka autorstwa Renaty Nowakowskiej-Siuty pod tytułem „Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju” rzuca nowe światło na współczesne problemy teoretyczne i metodologiczne dotyczące edukacji. To nieoceniona pomoc naukowa dla wszystkich, którzy pragną poprawnie oraz rzetelnie prowadzić badania, a także są gotowi ponosić odpowiedzialność za ich wyniki. Jednocześnie uświadamia ona, że nie może być nauki opartej wyłącznie na intuicji czy zdroworozsądkowym myśleniu. Pokazuje, że nie każdy kto usiądzie i napisze esej, artykuł, książkę jest naukowcem. Do tego potrzeba czegoś więcej… Czego? Po to właśnie warto sięgnąć do tego gorąco polecanego podręcznika akademickiego.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/pedagogika-porownawcza,1528.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.