Rosyjscy komuniści za moralnym odrodzeniem narodu

Podczas zorganizowanego pod przewodnictwem przywódcy Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) okrągłego stołu ws. ochrony duchowych i moralnych wartości narodów Rosji, przyjęto oficjalne stanowisko tej partii wskazujące na główne jej zdaniem zagrożenia dla moralności oraz przedkładające propozycje ich neutralizacji.

Autorzy dokumentu oskarżają środki masowego przekazu o doprowadzenie społeczeństwa do moralnego i duchowego upadku oraz wzywają władze do wprowadzenia ściślejszej cenzury dla ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Rosji i zamieszkujących ją narodów. O ile Zachód oskarża Rosję o niedostatek wolności, o tyle zdaniem komunistów wolności jest za wiele; należy wprowadzić jej ustawowe ograniczenia, by zapobiec „aktualizacji tego, co najgorsze” w człowieku.

Komuniści apelują o nawiązanie do tradycji ZSRS, gdzie władza stała na straży moralności narodu, zadanie swoje realizując przy pomocy cenzury i państwowej kontroli środków masowego przekazu. Te ostatnie opisują komuniści jako „najbardziej niebezpieczną broń, raniącą serca i umysły milionów”, szczególnie zaś dzieci i młodzieży, nieprzygotowanych jeszcze by w agresywnym środowisku informacyjnym odróżniać prawdę od manipulacji. „Publiczne wystąpienia w radio i telewizji przepełnione są wulgaryzmami i gwarą przestępczą”, zwracają uwagę komuniści. „Dominacja wulgarności, scen przemocy, seksu i zła niszczą całą populację Rosji”. Sowieckie wzorce osobowe jak naukowcy, robotnicy, kołchoźnice, kosmonauci, milicjanci i żołnierze zastąpieni zostali przez biznesmenów, kryminalistów, homoseksualistów, demokratów i technokratów. Pod wpływem środków masowego przekazu ludzie poszukują raczej przyjemności fizycznych, niż dążą do duchowego doskonalenia się, zwracają uwagę autorzy dokumentu.

Źródłami zagrożeń są także amerykańskie kreskówki, które przedstawiają głównie „roboty, potwory i niekończące się walki pomiędzy dziećmi”. Podobnie jak gry komputerowe, upowszechniające wiedzę na temat prostytucji, pornografii i narkotyków. Serwisy społecznościowe narzucają społeczeństwu obcą, zachodnią moralność i prowadzą do „zdeformowania języka rosyjskiego”. Westernizacja Rosji prowadzona jest pod hasłami „podłączenia” jej do wspólnoty ze współczesną cywilizacją.

Wśród proponowanych środków zaradczych KPRF domaga się powołania Rady Dumy Państwowej ds. ochrony moralności w radio i telewizji, stworzenia programu formułującego politykę państwa w dziedzinie moralności, sformułowania nowego programu polityki oświatowej opartego na kształceniu w zakresie znajomości klasycznej rosyjskiej literatury i kultury, zwalczania wpływów zagranicznych organizacji religijnych (chodzi głównie o bogate sekty z USA, między innymi zalewające rosyjskie szkoły tłumaczonymi z angielskiego podręcznikami i publikacjami propagandowymi).

Ostatnio byliśmy świadkami barbarzyńskich ataków na wiarę prawosławną i na nasze tradycje historyczne” powiedział na zakończenie obrad Ziuganow, dodając że jest to zjawisko absolutnie nieakceptowalne. Lojalne wobec Kościoła prawosławnego stanowisko przywódcy KPRF budzi kontrowersje wśród wielu członków partii, uważających że sprzeniewierza się on w ten sposób tradycyjnemu ateizmowi komunistów. Opozycja dotychczas jednak nie zdobyła poparcia większości członków partii.

Ronald Lasecki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *