Rosyjska idea narodowa przeciwko zachodniemu liberalizmowi

Według słów Iwanowa: „Rosja nie może na ślepo i bezmyślnie kopiować obcych wzorców. Nie akceptujemy podniesionych do poziomu absurdu multikulturalizmu i politycznej poprawności typu zachodniego ani wąsko rozumianego liberalnego rynku, pozbawionego szczególnych wzajemnych zobowiązań jego uczestników (…) Korzystając z międzynarodowych doświadczeń ekonomicznych i politycznych, wybierać powinniśmy te, które nie znajdują się w opozycji, lecz przyczyniają się do rozwoju naszych tradycji i tożsamości narodowej”.

Cywilizacja rosyjska, wedle Iwanowa, oparta jest na wartościach tradycyjnych religii, kultur i światopoglądów ludów zamieszkujących Rosję. „Są to wartości rodziny, moralności społecznej, szlachetności i dobroczynności; wartości te są duchowym filarem nie tylko prawosławia, ale także islamu, judaizmu i buddyzmu (cztery religie uznawane w Rosji za „państwowe” – przyp. R.L.). Nie możemy zepchnąć ich na margines ani o nich zapomnieć, ponieważ wartości te stanowiły zawsze o sile naszego wieloetnicznego narodu. (…) Dążymy także do podniesienia poziomu modeli społecznego i ekonomicznego” powiedział Iwanow.

Rosja powinna przeciwdziałać społecznej niesprawiedliwości i dążyć do stworzenia warunków dla rozwoju osobowego potencjału każdego człowieka. „Nie będziemy mogli się rozwijać, jeśli nasze społeczeństwo utraci spójność, jeśli utracimy nasze fundamenty moralne i poczucie solidarności, jeśli egoizm, wzajemna nieufność, zasada „każdy sobie”i prymitywna logika dobrobytu za każdą cenę – nawet kosztem zastosowania niemoralnych metod, zaczną dominować, jeśli zwiększać się będzie społeczna niesprawiedliwość oraz jeśli szanse awansu społecznego i rozwoju osobowego każdego człowieka, szczególnie zaś ludzi młodych, działać będą źle” dodał na zakończenie Iwanow.

Ronald Lasecki

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *