Rumuńska Rodzina Królewska zyska osobowość prawną

Wedle upublicznionego 25 czerwca rządowego projektu ustawy, rumuńska Rodzina Królewska zyskać ma osobowość prawną i status podmiotu użyteczności publicznej. Siedzibą Rodziny Królewskiej stanie się Pałac Elisabeta w Bukareszcie, jego użytkowanie ma być zwolnione od podatków na okres 99 lat, zaś koszty funkcjonowania Rodziny Królewskiej mają być finansowane z budżetu państwa. Projekty, programy i aktywność publiczna Rodziny Królewskiej mają być finansowane zarówno z jej środków własnych, jak i z budżetu państwa. Głowie Rodziny Królewskiej będzie wypłacana pensja byłej głowy państwa.

Wedle projektu ustawy, Rodzina Królewska zyskać ma status urzędu państwowego, z prawem przyjęcia regulującego jej działanie statutu. W uzasadnieniu projektu wnioskodawca stwierdził, że powzięcie tych środków ma na celu „kontynuację działania instytucji mającej rangę symboliczną, której lider był głową państwa przez 81 lat konstytucyjnej historii Rumunii i od 1947 r. do dziś reprezentuje punkt odniesienia dla moralności, ciągłości oraz reprezentacji narodu i jego wartości”.

Według premiera Daciana Ciolosa, nowe prawo ma pozostawać w zgodzie z konstytucją i nie podważać republikańskiego ustroju państwa. Jego celem jest stworzenie ram prawnych dla aktywności Królewskiego Domu Rumunii w rumuńskim społeczeństwie.

Ronald Lasecki

 

źr. Conférence monarchiste internationale

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *