Seminarium geopolityków polskich w Akademii Obrony Narodowej

17 marca (sobota) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się seminarium geopolityczne pt. „Wybrane problemy metodologii geopolityki i geostrategii”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Zakładu Geostrategii (kierowanego przez dr. Zbigniewa Lacha), wchodzącego w skład Katedry Strategii i Geostrategii (kierowanej przez płk. prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego) z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. W seminarium wzięli udział także prof. nadzw. dr hab. Leszek Moczulski i prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sułek oraz członkowie i współpracownicy Instytutu Geopolityki i Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Seminarium stanowiło kontynuację współpracy krajowych cywilnych i wojskowych ośrodków badawczo-analitycznych w studiach nad metodologią geopolityki.

W pierwszym referacie płk prof. nadzw. dr hab. Dariusz Kozerawski przedstawił „Informację o działalności naukowo-dydaktycznej realizowanej w Katedrze Strategii i Geostrategii WBN”, prezentując szczególnie dorobek pracowników Katedry Strategii i Geostrategii. Kolejny referat przedstawił prof. dr hab. Julian Skrzyp – „Ocena położenia geostrategicznego (geopolitycznego) – aspekty metodologiczne”. Prezentacja wzbogacona została o praktyczne przykłady w tym zakresie, co należy uznać za szczególnie cenne. W ostatnim wystąpieniu programowym dr Zbigniew Lach przedstawił dwa kolejne istotne problemy badawcze podejmowane w rozważaniach geopolitycznych i geostrategicznych, a mianowicie „Ocenę potęgi i potencjału kryzysowego państw – aspekty metodologiczne”.

Prezentowane metody badawcze dotyczące rozwiązywania przedstawianych problemów, szczególnie dotyczące problematyki określania potęgi, znajdują praktyczne zastosowanie i są one wykorzystywane nie tylko na gruncie dydaktycznym. Znaczący dorobek w zakresie szacowania potęgi ośrodków siły, prezentowany w licznych publikacjach, posiada prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sułek – uczestnik seminarium – co pozwoliło wymienić doświadczenia i zaprezentować również wyniki badań tego autora oraz wyjaśnić tę dość złożoną problematykę. Liczne komentarze i wypowiedzi prof. nadzw. dr. hab. Leszka Moczulskiego, w szczególny sposób przyczyniły się do zwrócenia uwagi na aspekty naukowego podejścia do problematyki geopolitycznej i geostrategicznej w procesie badań oraz utwierdziły zebranych, co do interdyscyplinarności tych badań, wskazując jednocześnie na występujące stąd trudności metodologiczne w badaniu złożonych przestrzenno-czasowych zjawisk występujących w przestrzeni.

Leszek Sykulski (prezes Instytutu Geopolityki) przedstawił propozycję zorganizowania konferencji międzynarodowej pt. „Geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej (Środkowej)”. Zgłoszoną propozycję przyjęto z pełną akceptacją zebranych uczestników seminarium.

W ramach seminarium zorganizowano również pokaz dorobku naukowo-badawczego i wydawniczego pracowników Katedry Strategii i Geostrategii AON, który związany jest z problematyką geostrategii i geopolityki, prezentując blisko pięćdziesiąt pozycji w języku polskim i angielskim.

Opracowano z wykorzystaniem informacji ze strony AON

za: http://www.geopolityka.org.pl/index.php

Od Redakcji: W seminarium geopolitycznym uczestniczył redaktor naczelny portalu www.konserwatyzm.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *