Stanowisko Rady Górnośląskiej w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego przypada, ustanowiony w 1999 r., przez UNESCO, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zwany również Międzynarodowym Dniem Dziedzictwa Językowego. W związku z tym faktem Rada Górnośląska, dostrzegając złożoność i bogactwo dziedzictwa językowego na Górnym Śląsku, wskazuje na potrzebę obrony tradycji językowych w naszym regionie. Górny Śląsk przez stulecia był tyglem, którym mieszały się kultury i języki ludów, które w tym regionie się osiedlały. Dzięki temu powstał tutaj społeczny model wielokulturowości, który właśnie w sferze językowej odcisnął największe znamię. Na ulicach górnośląskich miast i wiosek słychać było różnorakie języki, a posługujący się nimi mieszkańcy traktowali to zjawisko całkowicie naturalnie i dopiero XX-wieczne konflikty zdołały górnośląską, językową różnorodność unicestwić.

Członkowie Rady Górnośląskiej apelują o – zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych – przywrócenie językowej różnorodności Górnego Śląska poprzez wspieranie znajdujących się w mniejszości etnolektów śląskiego, niemieckiego i czeskiego. Nastąpi to poprzez równe traktowanie wszystkich grup językowych, a to z kolei uwarunkowane jest prawnym ustanowieniem śląskiego języka regionalnego. Dlatego też Rada Górnośląska z rosnącym niepokojem przyjmuje przeciągające się prace legislacyjne nad projektem nowelizacji Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym, która ustanowić miała śląski język regionalny. Członkowie Rady Górnośląskiej zwracają się do członków sejmowej Komisji mniejszości narodowych i etnicznych z wnioskiem o kontynuację prac legislacyjnych, gdyż jej brak doprowadzi do zmarnowania kolejnej kadencji parlamentu.

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Stanowisko Rady Górnośląskiej w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”

  1. Tzw. język śląski skodyfikowano kilka lat temu, wcześniej niczego takiego nie było. A jaka zręczna argumentacja, to „wpisywanie się w społeczny model wielokulturowości”. Nacjonaliści ślązaccy nie chcą przypięcia łatki radykalno-kibolskiej. Ale cel jest jasny: budowa własnej nacji odrębnej od Polskiej. Na końcu tej drogi- pełna niepodległość. Europejska karta języków regionalnych na pewno przybliża ich do tego celu. Powstaje pytanie, dlaczego Polska podpisała ww. Kartę, tak jak m.in. Hiszpania i Belgia, a takie kraje jak Francja, Litwa i Włochy odmówiły podpisania. Skutek będzie taki, że Francja pozostanie jednym krajem, a Hiszpania się rozpadnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.