Suwałki: Nielegalna operacja policji przeciwko NOP

W dniu 1 sierpnia 2011 r. w Suwałach, działając z upoważnienia Narodowego Odrodzenia Polski, p. Mateusz Tarasiewicz zarejestrował manifestację rocznicową ku czci bohaterów Powstania Warszawskiego .
W trakcie przemarszu legalna demonstracja została zatrzymana przez agresywną grupę osób ubranych w policyjne mundury, którzy zażądali wydania im flagi z symbolem Ręki z Mieczem (tzw. falangi) – grożąc, że w razie niespełnienia ich żądania manifestacja zostanie zatrzymana.
Mundurowi zachowywali się agresywnie, jeden z nich [zdjęcie w załączeniu] wyjątkowo brutalnie, atakując jedną z kobiet obecnych na manifestacji. W stosunku do organizatora i uczestników wysuwano groźby karalne. Ostatecznie, po odmowie wydania partyjnego sztandaru demonstracja została zatrzymana
W dniu 2 sierpnia 2011 p. Michała Tarasiewicza został wbrew swej woli, bez żadnego udokumentowanego wezwania lub decyzji o zatrzymaniu uprowadzony z domu przez funkcjonariuszy policji i przewieziony na miejscową komendę. Zatrzymanie nastąpiło z naruszeniem zasad kodeksu postępowania karnego i innych ustaw. W czasie nielegalnego przesłuchania nie sporządzono protokołu, za to ponawiano groźby, żądając informacji o działalności Narodowego Odrodzenia Polski – legalnej, opozycyjnej partii politycznej.
Działalność suwalskiej policji rodzi zagadnienie zorganizowanej działalności przestępczej tamtejszych funkcjonariuszy.
Narodowe Odrodzenie Polski, jest legalną, opozycyjną partią polityczną, zarejestrowaną (od roku 1992) w ewidencji partii politycznych pod numerem EwP 58.
Narodowe Odrodzenie Polski jest polską partią nacjonalistyczną (art. 1 zarejestrowanego w Sądzie rejestrowym Statutu NOP).
Symbole Narodowego Odrodzenia Polski z mocy Ustawy o partiach politycznych podlegają ochronie prawnej (art. 17 Ustawy) a
„Organy władzy publicznej są obowiązane do równego traktowania partii politycznych” (art. 4).
Takim organem jest Policja i jej funkcjonariusze. Atakując legalna manifestację legalnej partii politycznej, znieważając sztandar tejże partii i usiłując dokonać jego zaboru policjanci dopuścili się szeregu przestępstw i wykroczeń.
1. Określając sztandar NOP faszystowskim a uczestników faszystami dopuścili się przestępstwa z art. 212 par. 1 kodeksu karnego:
„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”
2. Uniemożliwiając odbycie manifestacji:dopuścili się wykroczenia z art 14 par. 1 kw:
„Kto: przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia (…) – podlega karze aresztu do dwóch tygodni, karze ograniczenia wolności do dwóch miesięcy albo karze grzywny.”
3. Nielegalnie zatrzymując manifestację pod groźbą użycia siły dopuścili się przestępstwa z art 190 par.1 kk:
„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”
4. Zabierając z domu wbrew woli p. Michała Tarasiewicza – bez spełnienia wymogów kpk – i przetrzymując go na komendzie dopuścili się przestępstwa z art 189 par. 1 kk:
„Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
Polskie ustawodawstwo jednoznacznie określa, że to policja jest na służbie obywateli, a nie na odwrót. Policja nie jest wydzieloną grupą rządzącą, której nie obowiązuje prawo krajowe. Wręcz przeciwnie:
„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″ („art. 231 § 1 kodeksu karnego)
Wydarzenia w Suwałkach nie są odosobnionym przypadkiem nielegalnego, przestępczego zaangażowania policji w sprawy polityczne. W dn. 15.05.2011 w Białymstoku tamtejsi funkcjonariusze – w trakcie legalnej manifestacji w „Obronie życia”również usiłowali dokonać zaboru transparentu z symbolami Narodowego Odrodzenia Polski.
W związku z powyższym domagamy się:
1.Wyjaśnienia: czy nielegalne działania o charakterze politycznym w Suwałkach i Białymstoku są realizowaniem rozkazów bądź zaleceń wydawanych szeregowym funkcjonariuszom przez ich władze zwierzchnie, czy tez są to akty o charakterze „inicjatywy własnej” łamiących prawo policjantów.
2. Wyjaśnienia: na czyje zlecenie suwalscy funkcjonariusze zbierają informacje o działalności Narodowego Odrodzenia Polski – opozycyjnej partii politycznej.
3. Publicznego przeproszenia Narodowego Odrodzenia Polski za niezgodne z prawem działania suwalskiej policji.
4. Zawieszenia prowadzących nielegalne działania funkcjonariuszy w czynnościach służbowych i wszczęcia przeciwko nim postępowania dyscyplinarnego.
5. Skierowania do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania karnego przeciwko odpowiedzialnym funkcjonariuszom i ich mocodawcom.
Brak reakcji zaskutkuje podjęciem działań prawnych ze strony Narodowego Odrodzenia Polski.

Za zgodność:
Dawid Gaszyński,
rzecznik prasowy NOP
do wiadomości:
Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych, Prokurator Generalny, Komendant Główny Policji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Parlament Europejski – posłowie Alliance of European Nationalist Movements , media
Biuro Informacyjne NOP
Źródło: www.nacjonalista.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Suwałki: Nielegalna operacja policji przeciwko NOP”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *