Tadeusz Święchowicz, „Imperium zła. Reaktywacja”

Tadeusz Święchowicz, Imperium zła. Reaktywacja, Warszawa 2014, ss. 380

            Wszystkim zainteresowanym obecnymi wydarzeniami na Ukrainie oraz w Rosji gorąco poleca się najświeższą na światowym rynku wydawniczym monografię im poświęconą. „Imperium zła. Reaktywacja” autorstwa znakomitego politologa i bacznego obserwatora potyczek geopolitycznych – Tadeusza Święchowicza to książka rzucająca światło na skutecznie ukrywane oraz maskowane aspekty współczesnych konfliktów politycznych. Szczególnie wartościowe dla osób mających wrażenie, że środki masowego przekazu raczej nieudolnie odczytują istotę sytuacji, są próby odpowiedzenia na kluczowe pytania, między innymi: Skąd Moskwa ma pieniądze?, Jak długo potrwa kryzys rosyjski?, Na czym polega fenomen Władimira Putina? Jak była tworzona legenda idealnego małżeństwa polityka? Na czym polegał tragizm jego dzieciństwa? Na czym zasadza się jego kapitał? Kiedy Rosja popełniła błąd w kształtowaniu stosunków z Ukrainą? Jakie jeszcze błędy popełnił „najpotężniejszy człowiek świata” oraz kiedy dostrzeżemy ich przejawy i konsekwencje? 

            Trzeba przy tym zaznaczyć, iż polecana książka jest nieocenioną lekturą dla czytelników, którzy zainteresowali się Wschodem dopiero za sprawą ostatnich doniesień medialnych. Pozwala wszak zdać sobie sprawę ze złożoności polityki wschodniej oraz uświadomić, że nie jest tak prosta, jak dziennikarze chcą, abyśmy ją widzieli. Autor bardzo dobrze poradził sobie z pokazaniem nam jak mylące może być ocenianie po pozorach. Uświadomił, że należy doskonale poznać niestety zbyt często niedoceniany kontekst polityczny, społeczny, ekonomiczny, kulturowy oraz historyczny. Dla znawców przedmiotu będzie to z kolei intelektualnie pogłębiona analiza geopolityczna, którą bez wątpienia warto sobie przyswoić. 

            Bezcennym walorem publikacji jest fakt, iż Tadeusz Święchowicz zadał sobie trud, by dotrzeć do istoty procesów, których część przejawów dostrzegamy za sprawą medialnych przekazów. Co więcej, dotarł do ich korzeni, aby unaocznić nam specyfikę pewnych właściwych społeczeństwu sieciowemu mechanizmów. I tak oto przyjrzał się właściwościom alchemii terroru bez której trudno byłoby zrozumieć fundamenty władzy Władimira Putina. Szczególnie interesujące będą dla czytelnika oceny spraw otoczonych mgłą tajemnicy, które – choć zostały odsunięte w niepamięć – wciąż determinują sytuację polityczną w niektórych regionach świata.

            Niewątpliwie jednak największym sukcesem autora jest stworzenie profilu psychologicznego Władimira Putina. Od „podwójnego dzieciństwa” po czasy współczesne – gry na światowej scenie politycznej. To bogate w szczegóły studium formowania osobowości. Warto zastrzec, że nie stanowi on zbioru informacji, jakich możemy zaczerpnąć z mediów czy literatury naukowej, popularnonaukowej. Jet raczej swoistą próbą zrozumienia człowieka, a także odczytania wizerunków powstałych na skutek silnego zakorzenienia myślenia mitycznego o władzy w niezwykle zróżnicowanym nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i etnicznym społeczeństwie rosyjskim.

            Narrację odznacza ostrożność w formułowaniu sądów na temat życiowych wyborów Władimira Putina, a także znaczenia konkretnych czynników, które ukształtowały go jako polityka. Tadeusz Święchowicz wysuwa raczej hipotezy, które podpiera silnymi argumentami, kontrargumentami i proponuje ich rozstrzygnięcie. Pozostawia jednakże miejsce do namysłu dla czytelnika.

            Książka pozwala również pojąć zależności stanowiące o treści rosyjskiej polityki – zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. Zwłaszcza ciekawe są uwagi na temat związków personalnych poszczególnych oligarchów. Umożliwia uchwycić pewne bariery, które dzisiaj należą do sfery tabu, a w istocie odgrywają niebagatelną rolę w rozwoju sytuacji na Ukrainie. Pasjonujące jest natomiast studium projektu igrzysk olimpijskich i trwającego nieustannie wyścigu zbrojeń.

            Monografia autorstwa Tadeusza Święchowicza pod tytułem „Imperium zła. Reaktywacja” to lektura obowiązkowa dla wszystkich osób, które absorbują: źródła, przebieg, konsekwencje, a także możliwe scenariusze konfliktu na Ukrainie oraz dalszych dziejów Rosji. Stanowi ona wszak nie tylko analizę przeszłych wydarzeń, ale i klucz do zrozumienia teraźniejszości, nieodzowne źródło inspiracji do myślenia o przyszłości. Warto jednak sięgnąć po nią również po to, aby nie dać się dalej zwodzić dziennikarzom, którzy w sposób tendencyjny, często szeroko mijający się z prawdą, próbują tworzyć własne wizje obecnej sytuacji na Wschodzie. To bez wątpienia inspirujące do samodzielnego myślenia, pełne dotychczas nieeksplorowanych faktów, analityczne i godne polecenia dzieło.

Krzysztof Wróblewski

/ame/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.