Wielomski: Robert Fico i liberalna nienawiść. Zapiski z X (15.05.2024)

Boże miej w opiece premiera Słowacji Roberta Fico. To prawdziwy obrońca naszego świata. Jeden z ostatnich. Większy obrońca polskich interesów niż nasza autochtoniczna elitka infantylno-agenturalna. Nie wiem kim dokładnie był zamachowiec na premiera Fico, ale jak znam europejskie i liberalne standardy, to pewnie był uśmiechnięty. Liberalizm nie zna kompromisu. To ideologia totalna. Liberalizm jest ideologią przemocową, nietolerancyjną, pełną nienawiści do nieliberałów. Po zamachu na premiera Słowacji możemy raz jeszcze podsumować: liberalizm – ideologia charakterystyczna dla cywilizacji w fazie schyłkowej. Charakteryzuje ją zdolność do wywoływania masowej nienawiści […]

Filozofia ma odkrywać rzeczywistość i rozpoczynać refleksję od realnego bytu – z arcybiskupem Stanisławem Wielgusem rozmawiają Magdalena i Adam Wielomscy

Magdalena Ziętek-Wielomska: W kontekście coraz większej promocji tzw. wartości europejskich, które stają się pretekstem do ciągłego rozszerzania władzy instytucji unijnych, pojawia się pytanie o prawdziwe wartości europejskie, czyli nasze korzenie. Abp S. Wielgus: Często się mówi, że nasza cywilizacja czerpie z trzech źródeł: z Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa. Grecja to intelekt, Rzym to prawo, a chrześcijaństwo to ewangelia. I co do tego nie ma wątpliwości. W największym stopniu tradycja ta została rozwinięta w okresie średniowiecza. To średniowiecze nauczyło ludzi myśleć logicznie. Na tym polega różnica między Wschodem a Zachodem w Europie: Wschód nie przeżył scholastyki i dlatego […]