Antoni Gut (1955-2020). R.I.P.

Antoni Gut urodził się we wsi Cisie-Zagrudzie 16 września 1955 roku. Jego rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Miał 2 braci i 3 siostry. Jego ojciec Józef Gut podczas wojny był członkiem AK, a po wojnie był wójtem w gminie Skórzec. Ze względu na ,,niepoprawność polityczną” został z tej funkcji zdjęty przez komunistyczny reżim. Po śmierci ojca w 1962 roku gospodarstwem zajęła się matka Antoniego i jego najstarszy brat Tadeusz (który miał wówczas 13 lat). Pomimo bardzo wielu trudności gospodarstwo udało się utrzymać. W pracę na roli […]