Cierzniakowski: Czwarta dywizja

29 sierpnia br. podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Wczc. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił zamiar sformowania czwartej dywizji SZ RP. Podał jej numer [18.] i miejsce stacjonowania sztabu [Siedlce]. W tym artykule autor będzie rozbierał aspekty formowania takiego związku taktycznego z oceną końcową pomysłu. Wizerunkowo jest on strzałem w 10. Da grupie rządzącej uzasadnienie, że dba ona o obronność. Przykładowo, zazwyczaj realistycznie patrzący publicysta Konrad Rękas dał się na to złapać [tutaj] Z praktycznego punktu widzenia jest to rzeczą problematyczną. Koncepcja użycia […]