Luma: Koniec państwa liberalnego

Obecnie obserwujemy ciekawy proces, dziejący się w sferze polityki, a mianowicie kres idei państwa liberalnego. Zostało ono zafundowane  USA  i Europie Zachodniej po II wojnie światowej. Być może był to eksperyment dwudziestowiecznych elit (wielki kapitał i masoneria), mający pokazać, że można stworzyć państwo, gdzie dobro i zło współistnieją ze sobą, gdzie w rywalizacji wartości zwyciężają te negatywne, a dobro jest przesuwane na peryferia życia społecznego i kulturalnego. Państwo liberalne to taki swoisty ,,wolny rynek” idei, partii, poglądów, wartości, kultur, etc. Po analizie sytuacji współczesnego świata […]