Zmiana miejsca wykładu! – M.H. Górny: „Konfrontacja w ujęciu kryminalistyczno-cybernetycznym”. Wrocławski Oddział NAI, w dn 7 XI 2016.

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną prelekcję w ramach Wrocławskiego Oddziału Narodowej Akademii Informacyjnej. Wykład odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Odra-Niemen przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki 35 F (wejście przez bramę 37), 50-011 Wrocław, I piętro w dniu 7 XI 2016 i rozpocznie o godz 17:00. Prelegentem będzie Pan Maciej Henryk Górny – doktorant nauk prawnych specjalizujący się w zastosowaniach cybernetyki w kryminalistyce. Temat wykładu to: „Konfrontacja w ujęciu kryminalistyczno-cybernetycznym” Serdecznie zapraszamy!