Graban: Stanowisko Watykanu względem wojny rosyjsko-ukraińskiej w ogniu polskiej krytyki – czyli o heretyckich inklinacjach rodzimego katolicyzmu

Polski katolicyzm już od dawna posiada skłonności heretyckie, odbiegające od wykładni Kościoła powszechnego, a tendencja ta ma swoje korzenie – jak sądzę – w polskim romantyzmie i głoszonych wówczas pogańskich ideach mesjanistycznych starających się nadać polskiemu cierpiętnictwu narodowemu będącemu skutkiem ucisku zaborców, a zwłaszcza carskiej Rosji jakieś znaczenie sakralne bądź magiczne. O ile jednak w XIX wieku skłonność ta miała znaczenie literackie i raczej metaforyczne,  o tyle później urosła do monstrualnych rozmiarów, wywierając realny wpływ na bieg wypadków. Jednym z przejawów powyższej tendencji była odbiegająca […]

Graban: Chrześcijańskie zakony a demoliberalizm (o rzeczywistej i pozorowanej roli monastycyzmu we współczesnym świecie)

Zakony – jak wiadomo – walnie się przyczyniły do rozwoju kultury europejskiej średniowiecznej Europy. Słusznie jesteśmy wdzięczni zakonom, że przekazały nam skarby kultury antycznej wiodąc do ukształtowania fundamentów duchowych Europy. Jaką jednak rolę odgrywają zakony w świecie współczesnym, świecie demoliberalnym i konsumpcyjnym? Pytam o to dlatego gdyż wiele zakonów proponuje współczesnemu człowiekowi pobyt w murach opactwa pod okiem opiekuna duchowego bądź samodzielnie, by choć na moment oderwać się od świata, poczuć się zakonnikiem, osobą zanurzoną w swym wnętrzu i skoncentrowaną na sprawach duchowych.  Tak rozumiane […]