Starzyński: O swobodzie podróżowania (i nie tylko…..)

Przeglądałem ostatnio fragmenty książki „Historia Anglii 1914 – 1945”, napisanej przez świetnego, ale nieco zapomnianego dzisiaj historyka angielskiego, Alana Johna Percivala Taylora. Książka, wydana w 1965 roku, portretuje życie społeczne, polityczne i kulturalne Anglii, ale w dużej mierze również i Europy, sięgając swoim opisem (wbrew tytułowi) także końca XIX i początków XX wieku. A.J.P Taylor był znakomitym wykładowcą historii w Oxfordzie. Wszystkie wykłady prowadził bez notatek, tłumy studentów gromadziły się w audytorium w którym wykładał. Zaczynał wykład punktualnie o godzinie 9 rano, jako jedyny wykładowca […]