Michalik: Mrok powstania listopadowego – prawdziwa historia

“Uciekajcie ludzie zgody, Bo to zapaleniec młody. Każda choć najdrobniejsza o kraju przemowa W oczach żar mu obudza i lica płomieni, Tworzy wnioski z słów błachych [sic!], ciało tworzy z cieni; Przewrotna – zwichrzona – bezzasadna głowa – Jednem słowem, ludzie zgody Zapaleniec jest to młody!” (S. Garczyński, Zapaleniec młody, w: Wspomnienia z wojny narodowej, Paryż 1866, s. 9.) Tym oto wierszem można byłoby podsumować to, co wydarzyło się w listopadową noc 1830r. Wiersz ten pokazuje jaki był stosunek osób starszych z doświadczeniem do ówczesnej […]