Lewicki: Gazeta, sex i rewolucja

Czym zajmuje się dziś filozofia, uważana też za królową nauk? Można o tym zdobyć pojęcie, przeglądając najbardziej znaczący w Polsce dziennik, czyli Gazetę Wyborczą.  Oto w ostatnim „magazynie wyborczej”, o tytule przewodnim: „Seks i rewolucja”, jako artykuł wprowadzający, znajduje się tekst profesora Jana Hartmana. Powiązanie tych dwóch pojęć, seksu i rewolucji, jest oczywiście nieprzypadkowe. Profesor Hartman zajmuje się tylko pewnym wycinkiem tego szerokiego tematu i opatruje swoje rozważania i wnioski tytułem: „I ty jesteś onanistą, a więc strzeż się kobiet, liberałów, lewaków oraz kolegów”. Jan […]

Lewicki: Czy posiadanie wysokiego cenzusu naukowego uwalnia od głupoty?

Jan Hartman, profesor zwyczajny, były członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN i członek Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak też wiceprezes B’nai B’rith Polska, ponadto członek wielu gremiów doradczych i programowych najróżniejszych lewicowych partii w Polsce oraz autor całego mnóstwa książek i publikacji, znowu ostatnio zwrócił na siebie uwagę stwierdzeniem, że Polska napadła na bolszewików w roku 1920. To odważne twierdzenie znanego naukowego i lewicowego autorytetu nie znalazło zrozumienia, a sam autor tłumaczył się z tego i wyjaśniał w rosyjskiej […]