Wielomski: Istota zachodnioeuropejskiego tradycjonalizmu politycznego

Oznaczenie problemu Tematem tego tekstu jest tradycjonalizm polityczny. Zaznaczmy ten przymiotnik, ponieważ termin tradycjonalizm może także oznaczać nurt religijny, przeciwny reformom Soboru Watykańskiego II (ruch skupiony wokół abpa M. Lefebvre’a) i jakkolwiek te 2 nurty w wielu poglądach są zbieżne, to funkcjonują na zupełnie innej płaszczyźnie. W XIX wieku desygnatem tym oznaczano przeciwnych filozofii Oświecenia francuskich religijnych fideistów, uczniów x. Felicité La Mennais’go[1]. Z uwagi na wkład tego duchownego tak w tradycjonalizm fideistyczny, jak i polityczny, współwystępowanie obydwu ruchów w tym samym czasie, a także […]

Wielomski: Donoso jako liberał?

Poproszono mnie o zrecenzowanie książki prof. KUL Jana Kłosa Kryzys cywilizacji europejskiej wobec chrześcijaństwa w myśli Juana Donoso Cortésa, wydanej w Lublinie w 2017 roku. Książkę złapałem w ręce z dużym zainteresowaniem, a pierwszą moją myślą było, że autor ubiegł mnie, gdyż już od kilkunastu lat myślę o napisaniu opracowania o filozofii politycznej tego hiszpańskiego konserwatysty, i jakoś ciągle nie mogę się do napisania tej rozprawki zabrać. Przyznam, że książka bardzo mnie zaskoczyła. Nie dlatego, że Autor dokonał jakichś odkryć dotyczących Donosa, gdyż korzystał z […]

Wielomski: Polemika teologiczno-polityczna Donoso Cortésa z Proudonem

  Jest paradoksem, że teologia polityczna Juana Donoso Cortésa jest zdecydowanie lepiej opisana w literaturze niż ta autorstwa tradycjonalistów francuskich, Dziwi to szczególnie wtedy, gdy będziemy pamiętali, że autentycznym pionierem badań nad tym problemem bez wątpienia był Bonald, którego nazwać trzeba mianem pierwszego teologa i eklezjologa politycznego w całej historii myśli politycznej. Francuscy badacze nie zainteresowali się jednak tym problemem, w odróżnieniu od hiszpańskich, znajdujących się w okresie dyktatury Franco pod silnymi wpływami koncepcji Carla Schmitta. Dlatego nauka hiszpańska (a także badacze zajmujący się Hiszpanią […]