Nowe i katechoniczne Pro Fide Rege et Lege (2017, nr 77-78) już dostępne w naszym sklepie!

Szanowni Czytelnicy! Z przyjemnością informujemy, że nowy numer Pro Fide można już nabyć w naszym sklepie: http://sklep.konserwatyzm.pl/pro-fide-rege-et-lege-2017-nr-77-78/ Cena w naszym sklepie to tylko 17 PLN (w empikach 25). Zachęcamy do zakupów! Redakcja   Wstęp. Aktualność Carla Schmitta (Łukasz Święcicki) Tłumaczenia Tomasz Mann, Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Jacek Kępa, Braterski spór o politykę. Komentarz tłumacza Carl Schmitt, Dodatki do Pojęcia polityczności Leo Strauss, Kryzys naszych czasów Leo Strauss, Kryzys filozofii politycznej Leo Strauss, Epilog Temat numeru: Carl Schmitt Adam Wielomski, Carl Schmitt i jego teologia polityczna […]

Czy wojna może być sprawiedliwa? Prof. A. Nogal vs dr Ł. Swięcicki

Czy wojna może być sprawiedliwa? Czy w czasach wojen hybrydowych, nieumundurowanych przeciwników konflikty wciąż można opisać w taki sposób, aby dało się je odnieść do porządku moralnego? Jak w kategoriach wojny sprawiedliwej opisać, np. sytuację w Syrii? Na te oraz pozostałe pytania związane z moralną oceną starć zbrojnych spróbują odpowiedzieć zaproszeni goście: prof. dr hab. Agnieszka Nogal (UW) i dr Łukasz Święcicki (UP-H w Siedlcach). Zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Ład światowy AD 2017” (29-30 marca 2017)

W dniach 29-30 marca 2017 r. w Pałacu w Ostromecku koło Bydgoszczy odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Ład światowy AD 2017”. Rejestracja uczestników trwa do 6 marca br. pod adresem www.fundacjasei.com/lad-swiatowy-ad-2017 Redakcja konserwatyzm.pl zachęca szczególnie do przesyłania swych zgłoszeń do dwóch paneli moderowanych przez redaktora naczelnego “Pro Fide, Rege et Lege” i jednego z jego zastępców: prof. dr hab. Adam Wielomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – “Historyk myśli politycznej wobec teorii stosunków międzynarodowych” dr Łukasz Święcicki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – “Zmiany paradygmatów w […]

dr Święcicki: Państwo prawa i prawo bez państwa w myśli politycznej Carla Schmitta. Toruń, 23 II 2017.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na wykład dra Łukasza Święcickiego pt. Państwo prawa i prawo bez państwa w myśli politycznej Carla Schmitta, który odbędzie się 23 lutego o godzinie 11.30-13.00 w sali im. Henryka Elzenberga na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Fosa Staromiejska 1A) Łukasz Święcicki jest pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach, zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Pro Fide Rege et Lege oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych o tematyce politologicznej i prawnej. W 2016 roku ukazała się jego książka Carl […]

Święcicki: Carl Schmitt i Leo Strauss wobec pozytywizmu prawniczego

  Carl Schmitt i Leo Strauss to dwaj niemieccy myśliciele znajdujący się pod przemożnym wpływem teologii, którzy w swoim dorobku politologicznym i prawniczym dostrzegli znaczenie zależności między religią, państwem a prawem. Punktem stycznym ich myśli jest diagnoza nowoczesności, w której sercu dostrzegają zależność między krytyką teologii (czy szerzej religii) a krytyką polityki. Obaj w swoich studiach z lat 30. XX w. oraz późniejszych podają w wątpliwość prawomocność obu tych krytyk.     Rekonstrukcja krytyki pozytywizmu prawniczego nie jest zadaniem łatwym z uwagi na niejednorodność samego […]

Święcicki: Luter, narodziny państwa i pozytywizacja prawa

  Początek nowożytnej niemieckiej myśli politycznej wiąże się z nazwiskiem religijnego reformatora Marcina Lutra, którego myśl wniosła trudny do przecenienia wkład do procesu modernizacji czy, szerzej ujmując, do powstania nowoczesności. Umieszczenie Lutra na początku historii myśli niemieckiej, a konkretnie myśli o państwie, prawie i polityce, nie jest arbitralne, ani przypadkowe. Ojciec reformacji przypieczętował zerwanie Niemców ze średniowieczem, z rzymsko-katolickim wyobrażeniem państwa, relacji władcy z papieżem. Bez jego reformy podejścia do lektury Pisma Świętego nie powstałaby późniejsza filozofia niemiecka, bez jego krytyki katolicyzmu nie powstałaby późniejsza […]

Święcicki: Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli politycznej (Wstęp do książki)

Opinia Jürgena Habermasa, że filozofia prawa przestała być domeną filozofów daje się rozciągnąć na sytuację politologii: prawo nie jest stałym i bezdyskusyjnie przyjmowanym tematem nauki o polityce. Poza prawnikami-historykami doktryn politycznych i prawnych filozofią prawa zajmują się w sposób sformalizowany i sprofesjonalizowany, znajdujący się pod wpływem filozofii analitycznej, teoretycy prawa. Ci sami prawnicy-historycy doktryn politycznych i prawnych znajdują się niejako na styku nauki prawa i nauki o polityce. Niniejszą monografią pragniemy, w sposób z pewnością niedoskonały, wpisać się w ten nurt refleksji o prawie i […]

Ogólnopolska konferencja naukowa: “Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa”, Mogilno 12-14 stycznia 2017

Zapraszamy na imprezę otwartą. Miejsce: Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie Benedykta XVI 1 12.01 czwartek 16.00 – powitanie i zakwaterowanie gości 16.30 – 18.00 panel I Prof. Jacek Bartyzel (UMK w Toruniu) – Thomasa Hobbesa teologia zniknięcia Boga (Wokół problemu sekularyzacji) Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW (UKW w Bydgoszczy) – Czy Hobbes był ateistą? Dr Karol Dobrzeniecki (UMK w Toruniu) – Oddziaływanie myśli Hobbesa na rozwój koncepcji rządów prawa 18.00 – 19.30 panel II Mgr Łukasz Perlikowski (UMK w Toruniu) – Rozum […]

Święcicki: Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej myśli politycznej (nowa książka wydana w serii Biblioteka Konserwatyzm.pl)

Zapraszamy do nabycia nowej książki, napisanej przez dra Łukasza Święcickiego. Praca została oparta na bazie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Adama Wielomskiego.    Carl Schmitt (1888–1985) i Leo Strauss (1899–1973) należą nie tylko do grona najbardziej wpływowych myślicieli niemieckich XX wieku, ale także znajdują się ze swoją refleksją w obszarach kilku dyscyplin. Łączy ich holistyczne podejście do rzeczywistości i prymarne założenie o politycznej naturze człowieka, które stanowią punkt wyjścia ich dalszej refleksji. Ta refleksja, czy to w formie dyskusji prawniczej, czy to w formie […]

Ogólnopolska Konferencja pt. “Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa” (12-14 stycznia 2017 r., Mogilno)

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, której motyw przewodni stanowić będzie filozofia polityczna Thomasa Hobbesa. Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad głównymi elementami twórczości filozofa z Malmesbury, ze szczególnym uwzględnieniem rozważań o: wolności, uprawnieniach, umowie społecznej, stabilności społeczeństwa, legitymizacji władzy politycznej oraz stosunku państwa do religii. Mile widziane będą również tematy poświęcone krytyce i interpretacji spuścizny Hobbesa. Wydarzenie będzie miało miejsce w kameralnych wnętrzach mogileńskiego klasztoru, które niewątpliwie sprzyjają naukowym dysputom. Oprócz referatów przewidujemy również panele dyskusyjne moderowane przez profesorów specjalizujących […]