Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wyzwanie Lewiatana. Wokół filozofii politycznej Thomasa Hobbesa”, Mogilno 12-14 stycznia 2017

Zapraszamy na imprezę otwartą. Miejsce: Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie

  1. Benedykta XVI 1

12.01 czwartek

16.00 – powitanie i zakwaterowanie gości

16.30 – 18.00 panel I

Prof. Jacek Bartyzel (UMK w Toruniu) – Thomasa Hobbesa teologia zniknięcia Boga (Wokół problemu sekularyzacji)

Dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW (UKW w Bydgoszczy) – Czy Hobbes był ateistą?

Dr Karol Dobrzeniecki (UMK w Toruniu) – Oddziaływanie myśli Hobbesa na rozwój koncepcji rządów prawa

18.00 – 19.30 panel II

Mgr Łukasz Perlikowski (UMK w Toruniu) – Rozum publiczny i edukacja polityczna w kontekście problemu stabilności

Mgr Sonia Horonziak (UJ) – Hipertrofia moralności i degeneracja instytucji – ostrzeżenie Arnolda Gehlena dla współczesnego człowieka przed konsekwencjami hobbesowskiej natury

Mgr Anna Szklarska (UJ)- Czy strach przed przemocą może stanowić realną podstawę porządku politycznego?Rozmyślania śladami T. Hobbesa.

20.00 –Kolacja/Integracja

13.01 piątek

9.00 – śniadanie

10.00 -11.30 – panel III

Dr Marcin Mazurek (ASzWoj) – O rozumnych namiętnościach w filozofii polityki Thomasa Hobbesa

Mgr Karolina Zakrzewska (UW) – Al revér w Arentowskiej krytyce filozofii politycznej Thomasa Hobbesa

Mateusz Uzarski  (UMK w Toruniu)  – Hobbes i de Jasay – analiza stanu natury

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.15 – panel IV

Dr Łukasz Święcicki (UPH w Siedlcach) – Hans Kelsen w Leo Straussa interpretacji Thomasa Hobbesa

Przemysław Lewicki (UAM w Poznaniu) – Ojciec i suweren – wizje monarchy w XVII-wiecznej angielskiej filozofii politycznej w świetle pism sir Roberta Filmera i Thomasa Hobbesa

Mgr Jakub Buźniak (UG) – Thomasa Hobbesa antropologia filozoficzna

13.15 – 13.30 – przerwa kawowa

13.30 – 15.00 panel V

Prof. Adam Wielomski (UKSW w Warszawie) – Thomasa Hobbesa krytyka Roberto Bellarmina

Mgr Magdalena Ziętek – Wielomska – „Auctoritas non veritas facit legem”. Próba analizy socjo-cybernetycznej

Prof. Nina Gładziuk (PAN) –  Przedziurawiony język Lewiatana

15.00 – obiad

16.30 – 18.00 panel VI    

Mateusz Mirosławski (UŚ w Katowicach) – Ład prawny według Hobbesa i Kanta

Dr Łukasz Dominiak (UMK w Toruniu), mgr Igor Wysocki– Hohfeldowska analiza Hobbesowskiego stanu natury

18.15 – 18.30 – przerwa kawowa

18.30 – 19.30 panel VII

Mgr Piotr Pięta (UMK w Toruniu) – Znaczenie twórczości Thomasa Hobbesa dla rozwoju myśli ekonomicznej

Dr Arkadiusz Fordoński (PWSZ w Płocku) – Wizja prawa natury Tomasza Hobbesa wobec współczesnych koncepcji praw człowieka

19.30 – kolacja

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *