Malinowski: Jak zostać Abrahamem? Międzypokoleniowy kapitał i fundacje rodzinne

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg zwracając się do Abrahama, powiedział: „uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię”. Dalszą część historii znamy. Abraham stał się ojcem licznego i bogatego narodu. Inspirując się tą biblijną opowieścią, zadajmy sobie następujące pytanie: czy możliwe jest międzygeneracyjne pomnażanie bogactwa w taki sposób, aby kolejne pokolenia dysponowały coraz większym majątkiem? Przekleństwo Malthusa   Paradoksalnie – akurat Abraham nie jest najlepszym przykładem pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Ponieważ historia gospodarcza zarówno w wymiarze makro, jak […]

Hagmajer: Neomaltuzjanizm jako doktryna i metoda agresji demograficznej przeciwko państwom i narodom, w tym przeciw Polsce

Moc i wielkość państwa zależy od jak największej ilości ludzi świadomych swego posłannictwa narodowego. Prymas Wyszyński mówił o 60-milionowym narodzie, który jest potrzebny, byśmy mogli zaistnieć w realiach powojennej Europy i stawali się coraz mocniejszym państwem. Gdybyśmy zaś utrzymali przyrost z lat powojennych, to – jak obliczył docent Józef Kossecki – w 2040 roku byłoby już 97 milionów Polaków1. Pojęcie neomaltuzjanizmu Neomaltuzjanizm jako ideologia2 łączy się bezpośrednio z pojęciem sterowania i jest elementem wojny informacyjnej, o czym pisałem w moim poprzednim artykule w NMN3. Wywodzi […]