Lewicki: Teksas kontra Biden – możliwe następstwa obecnej próby sił w USA

  Na granicy Meksyku z USA, a najbardziej na odcinku ze stanem Teksas, od wielu lat mamy kryzys migracyjny, skala którego przewyższa to z czym, do tej pory, ma do czynienia którykolwiek kraj Unii Europejskiej. Dość przytoczyć, że ilość nielegalnych migrantów,  przekraczających tylko w ostatnim roku granicę USA od strony Meksyku, jest większa niż 2,8 miliona osób i jest to absolutny rekord w historii. Przy czym należy zauważyć, że olbrzymi wzrost napływu migrantów nastąpił za prezydentury Bidena, gdy jeszcze za  prezydentury Trumpa rozmiary tego zjawiska […]

Lewicki: Meksyk a wybory w Polsce

Jak podają media, w Meksyku, w mieście Las Margaritas, doszło do przykrego incydentu. Burmistrz tego miasta został uprowadzony ze swojego gabinetu, przywiązany do półciężarówki, i ciągnięty po ulicach za to, że nie spełnił wyborczej obietnicy, dotyczącej naprawienia drogi. To zdarzenie powinno, co nieco, otrzeźwić startujących w polskich wyborach, którzy ostatnio zatracili wszelką miarę w rzucaniu obietnicami i zdążyli już chyba wydać kilka następnych budżetów. Pokazana realna możliwość zemsty obywateli za niespełnienie obietnic wyborczych, powinno być, dla kandydatów w obecnych polskich wyborach, groźnym memento. Pewnie dziś, […]

Pius XI: Acerba Animi Anxitudo [1932]

ACERBA ANIMI ANXITUDO Do Czcigodnych Braci Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy Zjednoczonych Stanów Meksyku, pokój i jedność z Stolicą Apostolską utrzymujących. O przykrym położeniu katolicyzmu w Republice Meksykańskiej. CZCIGODNI BRACIA! POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOSTOLSKIE. Wstęp. Dotkliwa boleść, którą obecnie ,nad wyraz smutne położenie społeczności ludzkiej Nam sprawia, nie zagłusza bynajmniej owej szczegółowej troski i o ukochane dzieci narodu meksykańskiego i osobliwie o Was, Wielebni Bracia, którzy już z tej przyczyny zasługujecie na ojcowską Naszą opiekę, że dręczy Was od tak dawna nader srogie prześladowanie. Przypomnienie […]