Pius XII: Mystici Corporis Christi [1943]

Czcigodnym Braciom pozdrowienie w Panu i Apostolskie Błogosławieństwo! WSTĘP POWODY WYDANIA ENCYKLIKI 1. Wzniosłość nauki o Kościele, jako o Mistycznym Ciele Chrystusa. 1. Nauka o Mistycznym Ciele Chrystusowym, którym jest Kościół, (Por. Kol., I, 24) przejęta od początku z ust samego Odkupiciela, oświetlająca nam należycie to wielkie i wyższe ponad wszelką pochwałę dobrodziejstwo najściślejszego naszego zjednoczenia z tak dostojną Głową – oto, zaiste, przedmiot tego rodzaju, że wspaniałością i godnością swoją pociąga wszystkich ludzi, którzy Duchem Bożym się rządzą, do rozwagi, a oświecając ich umysły, […]