Cerise: Teoria pomieszania płci, hakowanie mimetycznego, hierarchicznego i stereotypowego funkcjonowania mózgu

“Prowokowane upośledzanie mózgu to dokładnie cel neuro-hackingu i tzw. inżynierii społecznej negatywnej (IS-). Zapewniający ciągłość socjokulturową – i continuum każdej zorganizowanej grupy – przekaz pedagogiczny opiera się na hierarchicznym naśladownictwie stereotypów – czyli definiowaniu i komunikowaniu norm. Grupa pozbawiona norm, pozbawiona wspólnego języka – rozpadnie się. Aby doprowadzić do dezorganizacji i – ostatecznie – zniszczenia jakiejś grupy, trzeba przerwać jej continuum – łamiąc jej zdolność hierarchicznego naśladownictwa i przekazywania norm. Ograniczenia strukturalne funkcjonowania mózgu powodują, że egalitaryzm – który zakazuje hierarchizowania wartości i bytów według stereotypów – ostatecznie doprowadza do “zanurzenia” mózgu w […]