Ziętek-Wielomska: Cyfrowe poddaństwo

„Problemem kapitalizmu jest to, że jest w nim za mało kapitalistów” – te słowa angielskiego pisarza Gilberta Keitha Chestertona często przytaczam, gdyż moim zdaniem wyrażają one podstawowy problem współczesnego świata. Zakładają bowiem określoną definicję kapitalizmu: „Kapitalizmem nazywam system ekonomiczny, w którym kapitał w przeważającej części należy do stosunkowo niedużej grupy ludzi, zwanych kapitalistami, zaś wielka masa obywateli, nieposiadających kapitału, musi najmować się do pracy u kapitalistów w zamian za pensję”1. I w tej kwestii nie zmienia się nic wraz z kolejnymi fazami przepoczwarzania się kapitalizmu: […]