Rozmowy małżeńskie Wielomskich: Apokalipsa

Adam Wielomski: Niespodziewany atak Rosji na Ukrainę powinniśmy oglądać nie z rosyjskiej lub ukraińskiej, lecz z polskiej perspektywy, lecz także naszej osobistej. Dla środowiska myślącego realistycznie o stosunkach międzynarodowych, odmiennie niż „główny nurt”, to wydarzenie apokaliptyczne. Dziennikarze i politycy wywołali amok, podobny do tego z przełomu grudnia/stycznia 1862/1863 roku, gdzie pobicie red. Kamila Klimczaka jako „ruskiego trolla” jest zjawiskiem pierwszym i, niestety, zapewne nieostatnim w próbie siłowego uszczelnienia granic dozwolonej dyskusji. Sam to zresztą widzę w mediach społecznościowych, gdzie jestem lżony na rozmaite sposoby. Niestety, […]

Rękas: Polityka zagraniczna dla niezaawansowanych

To jest kwestia elementarza polityki zagranicznej. Załóżmy na chwilę, że rusofobi mają rację, że polityka rosyjska jest agresywna, zagraża pokojowi na świecie, a Putin to drugi Hitler. Czy przy takim założeniu obecna polityka Polski jest racjonalna i służy osiąganiu przyjętych celów? Oczywiście NIE. Jak być rusofobem w Polsce Bądźmy bowiem konsekwentni w posługiwaniu się analogią przełomu lat 30-tych i 40-tych. Świat anglosaski uznał wówczas III Rzeszę za oczywistego i głównego wroga, którego należy bezwzględnie i za wszelką cenę zniszczyć. Polska w tym układzie liczyła się […]