Lewicki: Czy koniec dziwnego sojuszu Niemiec i Rosji?

Nie były żadną tajemnicą szczególnie bliskie, do niedawna, stosunki niemiecko-rosyjskie, określane czasami sojuszem. Dzięki tym relacjom, nawiązanym jeszcze podczas zimnej wojny, było możliwe zjednoczenie Niemiec i wielka gospodarcza ekspansja tego państwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Niemcy, ze względów historycznych, zwróciły się całkowicie w stronę gospodarki, porzucając jednocześnie używanie siły militarnej dla ustanawiania i utrzymywania swoich wpływów. Takie podejście nie było stosowane tylko przez Niemcy, a stało się ono faktycznie powszechne w całej Europie, gdzie zwyciężyła ideologia liberalizmu, w której o wszystkim miała decydować wielkość […]

Lewicki: Dlaczego Niemcy – za wszelką cenę – utrzymują współpracę ekonomiczną z Rosją i czy my także tak powinniśmy postępować?

Od co najmniej 25 lat prawie każdy rząd w Warszawie stara się, jak może, by zmniejszyć, a najlepiej całkowicie przerwać współpracę gospodarczą z Rosją. By się od niej zupełnie „uniezależnić”, „zdywersyfikować dostawy”, i to za każdą bądź cenę, nie licząc się zupełnie ze stratami i z interesami producentów i gospodarki. Wszystko to nie ma znaczenia, a ważne jest tylko to, by odciąć się od Rosji. Politycy, którzy forsują takie podejście uważają je za oczywiste i nie wymagające żadnego wyjaśniania. Jednocześnie ci sami politycy widzą, że […]