Skandal w Podbrodziu (miejsce byłego litewskiego obozu dla Polaków)

  3. grudnia 2016 r. w niewielkiej miejscowości Podbrodzie po raz pierwszy od 76 lat zebrała się grupa polskich patriotów, by w tym miejscu modlitwą i wspomnieniem uczcić pamięć swoich rodaków, zmarłych tragicznie i zamęczonych tu w latach 1939-41. W (lit.) Pabrade znajdował się obóz pracy, zbudowany przez władze autorytarnej Litwy. Tutaj wysyłano obywateli polskich, których litewskie władze z jakichś powodów uznawały za element politycznie niepewny i zagrażający państwu litewskiemu i jego akcji lituanizacyjnej, bezpardonowo przeprowadzanej na terenie Wileńszczyzny. W obozie przetrzymywano i zmuszano do […]

Pamięci zamęczonych w litewskich obozach (list do redakcji z Litwy)

  3 grudnia 2016 roku w Podbrodziu (lit. Pabrade), od wieków polskiej miejscowości, położonej  niedaleko  Wilna – spotkali  się  (nie tylko miejscowi) Polacy,  by  pokłonić  głowy  nad  prochami naszych  rodaków,  nieludzko  zamęczonych w  litewskich  obozach  koncentracyjnych działających na tym terenie między listopadem 1939, a czerwcem 1940 roku.   Celem  uroczystości  było oddanie czci niewinnym ofiarom litewskiego nacjonalizmu, poległym obywatelom II RP,  którzy  swą  krwią  płacili  za  marzenia  o  wolnej  Polsce  w  walce  z  litewskim okupantem.  Organizatorami wydarzenia były miejscowe polskie organizacje patriotyczne. W miejscu, gdzie […]

Wielomski: O prawicowej fascynacji ustaszami, szaulisami, banderowcami i tym podobnymi, czyli o antykomunistycznym pro-hitleryzmie

  Czy zawsze i wszędzie należy być na prawicy przeciwko lewicy? Czy zawsze należy być antykomunistą przeciw komunistom? Może zaskoczę wielu z moich Czytelników, ale napiszę pewną rzecz otwarcie: nie, nie zawsze należy popierać to, co prawicowe przeciw temu, co lewicowe i tego, co antykomunistyczne, przeciwko temu, co komunistyczne. Z nazbyt pochopnymi odpowiedziami trzeba być szczególnie ostrożnym w materii historycznej. Dam bardzo prosty przykład, gdy nie należy popierać tego, co jest bardziej na prawo przeciwko temu, co jest na lewo: oceny historyczne dotyczące prawicowych reżimów […]