Nowa publikacja: Adam Wielomski: Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników, wyd. 2.

Informujemy, że ukazało się wydanie 2 książki prof. Adama Wielomskiego: Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników. Książkę można kupić tutaj. „Teokracja papieska 1073-1378. Myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników”: Pontyfikat Grzegorza VII, którego rozpoczęcie wyznacza zarazem początek okresu omawianego przez prof. Adama Wielomskiego, inicjuje czas największych osiągnięć myśli ludzkiej w dziedzinie rozumienia, definiowania i budowy porządku teokracji chrześcijańskiej. Podstawowym zagadnieniem, które podjęto w tym okresie, było — rzecz jasna – zagadnienie chrześcijańskiej władzy, jej pochodzenia, charakteru i celu. Bezpośrednim powodem […]