Sanicki: Tomizm przeciwko ideologii

 Ideologia stała się nieodłącznym elementem świata. Można rzec, że od czasu Rewolucji Francuskiej z 1789 i przez cały wiek dwudziesty obrazy świata, społeczeństwa, człowieka, życia gospodarczego, a nawet kultury znajdują się w grubych ramach ideologii. W takim razie ideologią nazwiemy całokształt poglądów, zasad wartościowania i działania, które tłumaczą świat oraz wyznaczają, hasła, program i metody działania określonej grupy społecznej w celu realizacji jej interesów. Mówiąc inaczej, ideologia jest doktryną będącą podstawą postępowania lub narzędziem działania jakieś grupy społecznej. Dlaczego w takim razie boimy się my, […]

Sanicki: Franciszek Gabryl. Zapomniany tomista. Życie i filozofia

  Franciszek Gabryl urodził się 9 marca 1866 roku w Wieprzu koło Andrychowa, a zmarł 7 stycznia 1914 w Krakowie. Ukończył gimnazjum w Wadowicach, studiował teologię na UJ, w Wiedniu, Rzymie, Lowanium gdzie mistrzem jego był kardynał Mercier oraz we Wrocławiu. Doktorat uzyskał w Wiedniu w 1892, habilitował się na UJ w 1896, gdzie wykładał teologię fundamentalną i filozofię chrześcijańską, był dziekanem i prodziekanem Wydziału Teologii, a w latach 1907-1908 rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.           Najważniejsze dzieła filozoficzne Gabryla: Nieśmiertelność duszy ludzkiej w świetle rozumu i […]