Modzelewski: Zubożenie i regres roku 2023 mimo inflacji zmniejszy dochodowy budżetowe

Zgodnie z niepoprawnymi prognozami gospodarka ostro hamuje, spada nominalnie i realnie popyt konsumpcyjny, drożyzna nośników energii minimalizuje lub wręcz przekreśla opłacalność wielu dziedzin działalności. Likwidują działalności nie tylko mali przedsiębiorcy: z rynku znikają również ci więksi, nawet bardzo znani. Później przyjdzie czas na dużych. Powszechne zubożenie będące skutkiem wojny handlowej prowadzonej z Rosją rodzi głębokie zjawiska recesyjne: cofnęliśmy się już w czwartym kwartale 2022 r., początek tego roku będzie prawdopodobnie jeszcze gorszy. Gospodarka, która od ponad siedmiu lat rozwijała się dzięki wzrostowi popytu konsumpcyjnego, cofa […]

Modzelewski: Rozliczanie i kontrola podatków w czasach regresu i drożyzny

Pod presją narastającego z każdym tygodniem kryzysu ekonomicznego (nie wolno o nim mówić, gdyż – tak jak krytyczne oceny dotyczące tzw. ograniczeń pandemicznych – „wpisuje się to w kremlowską propagandę„) nastroje przedsiębiorców są coraz gorsze z rynku znikają nabywcy, spada popyt, wydłuża się lista działalności obiektywnie nieopłacalnych, nie warto inwestować. Gdyby nie administracyjne interwencje, ceny wielu dóbr, a zwłaszcza nośników energetycznych, rosłyby jeszcze szybciej, choć i tak ich wzrost jest dla wielu firm zabójczy. Cenzura stara się zagłuszyć (dość skutecznie) jakiekolwiek wypowiedzi na temat przyczyn […]

Modzelewski: Prognozy fiskalne na 2023: Czy przyjdzie zapłacić za optymalizację podatkową?

Sytuacja fiskalna roku 2023 przedstawia się dość ponuro: dochody budżetowe mogą okazać się niewystarczające aby sfinansować bieżące wydatki, które muszą rosnąć, bo wszystko drożeje i będzie drożeć. Opowieści, że za kilkanaście miesięcy (czyli w 2024 roku) inflacja spadnie (jakoby) w wyniku zeszłorocznych podwyżek stóp  procentowych co najwyżej tylko irytują, bo przecież nikt w to nie wierzy. Zabawne jest to, że zwolennicy tej diagnozy jednocześnie twierdzę, że gdyby przed kilkoma miesiącami szybciej podwyższano by owe stopy, to inflacja spadłaby jeszcze w zeszłym roku a nie za […]

Modzelewski: Podwyżka VAT-u w 2023 r., czyli powtórka politycznej katastrofy „Polskiego Ładu”

            Od kilku tygodni uczestniczę w debacie (nierelacjonowanej oczywiście przez „opiniotwórcze media”) na temat przejściowego obniżenia stawek podatku od towarów i usług na wszystkie bezpośrednie i (pośrednie) nośniki energii w okresie grzewczym czyli przez pierwszy kwartał przyszłego roku. Wiemy, że nowy rok zacznie się od super absurdu (czegoś podobnie niemądrego nie zrobiono w czasie minionych kilkudziesięciu lat), polegającego na podwyżce z 5% na 23% stawek podatku na energię elektryczną i cieplną, z 0% na 23% na gaz ziemny i z 8% na 23% na paliwa […]

Modzelewski: Czy współczesny bełkot legislacji podatkowej przejdzie kiedyś do przeszłości?

Nie tylko podatnicy, ale również pracownicy organów skarbowych oraz sędziowie wręcz sparaliżowani są wyjątkowo niską jakością przepisów współczesnego prawa podatkowego: jest to w istotnej części niezrozumiały bełkot „prawodawcy”, któremu wydaje się, że zna się na podatkach (nie wie, że nie wie). I tu nie ma już istotnej różnicy między przepisami rodem z Brukseli jak i Warszawy. Kiedyś uchwalenie jakiejkolwiek, nawet małoistotnej zmiany w przepisach podatkowych było prawdziwym wydarzeniem: każdy, kto dostąpił przywileju (zaszczytu) uczestnictwa w procesie legislacyjnym wiedział, że został wyjątkowo wyróżniony i czuł presję […]

Modzelewski: Czy czeka nas nasilenie represyjności systemu fiskalnego?

Podatnicy obawiają się (zresztą w pełni zasadnie), że lawinowy wzrost wydatków budżetowych finansujących programy ratunkowe dla konsumentów i gospodarki („dodatki drożyźniane”) pociągnie za sobą wzrost represyjności systemu podatkowego. W takich czasach ruszają do boju organy kontroli i ich postępowania muszą być „wynikowe”. Biorąc pod uwagę postępujący od ponad dziesięciu lat spadek jakości przepisów podatkowych i narastający chaos interpretacyjny, można każdemu podatnikowi zarzucić bezprawność działań i orzec mniejsze lub większe zaległości podatkowe. Aby to zrobić nie trzeba wykorzystywać „informatycznych wynalazków”, które „rządy Dobrej Zmiany” przyjęły wbrew […]

Modzelewski: Pesymistyczne perspektywy podatników na najbliższe miesiące (lata?)

Podatnicy i płatnicy z coraz większym niepokojem oczekują końca kanikuły, bo przecież przed nami wiele złych miesięcy a może lat. Nie tylko ze względu na drakoński wzrost kosztów, inflację, braki w dostawach i kurczący się popyt. Obawiamy się również nasilenia represyjności systemu podatkowego, bo w nadchodzącym sezonie grzewczym trzeba będzie znaleźć dodatkowe pieniądze na dodatki węglowe, grzewcze i dopłaty do ciepłownictwa. Ile to będzie kosztować? Dokładnie nie wiadomo, ale nie mniej niż 20 mld zł, a może nawet 30 mld. Wiele będzie zależeć od dynamiki […]

Modzelewski: Przegrana wojna

W tej wojnie są już tylko sami przegrani. Rosja – choć prawdopodobnie wyniszczy ukraiński opór – utraci na wiele lat: większość swojego europejskiego rynku zbytu, kapitał polityczny w starej i nowej Europie, jedną piątą PKB, 3 miliony uciekinierów ekonomicznych i kilkaset miliardów rezerw dewizowych. Państwa należące do koalicji wojennej już płacą postępującym zubożeniem społeczeństwa, recesją, wysoką inflacją i perspektywą braku ogrzewania w zimę. Jeśli ta wojna potrwa – tak jak nam to obiecuje „światowe przywództwo” – jeszcze pół roku, w wyniku powszechnego niezadowolenia nastąpi głębokie […]

Modzelewski: Co robią byli urzędnicy w biznesie podatkowym?

W niniejszym tekście chcę odnieść się do roli byłych wysokich funkcjonariuszy resortu finansów, którzy zajmowali się podatkami, a zwłaszcza ich domniemanego wpływu na kształt przepisów podatkowych w okresie gdy już „odeszli do cywila”. Mam tu swoje doświadczenia, co prawda pochodzące z odległych czasów (sprzed 26 laty), ale najlepiej zacząć od siebie. Moje doświadczenia w roli osoby odpowiedzialnej w kierownictwie resortu finansów za sprawy podatkowe (lata 1992-1996) miały dość długi prolog: tą problematyką zajmowałem się wcześniej w Zakładzie Prawa Finansowego na Uniwersytecie Warszawskim (od 1977 roku) […]

Modzelewski: Absurdy lipcowej nowelizacji podatku dochodowego

Uważna lektura nowelizacji przepisów podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2022 r., potwierdza znaną, lecz bardzo niepoprawną tezę, że legislacja podatkowa jest zajęciem zbyt trudnym dla autorów uchwalanych obecnie przepisów – nie tylko dotyczących podatku dochodowego. W czasie szkoleń na ten temat, gdzie nie ma miejsca na wszechobecną w „opiniotwórczych mediach” propagandę („obniżenie podatków”), słuchacze reagują salwami śmiechu albo często nieukrywaną irytacją. Okazało się, że blamaż Polskiego Ładu w styczniu tego roku niczego nie nauczył naszego prawodawcy. Przepisy te w dalszym ciągu […]