Treść przedwojennej przysięgi francuskiej młodzieży monarchistycznej

Poniżej prezentujemy treść przysięgi jaką składała francuska młodzież rojalistyczna, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, z Federacji Studentów Akcji Francuskiej (Fédération des étudiants d`Action Française), która to była przybudówką Akcji Francuskiej (Action Française). Tekst prezentujemy za tygodnikiem „Pro Patria”, który to w 1925 roku zamieścił treść niniejszej przysięgi.

a.me.

Francuz rodem i sercem, rozumem i wolą spełnię wszelkie obowiązki patrioty świadomego.

Zobowiązuję się zwalczać wszelki ustrój republikański. Rzeczpospolita we Francji jest rządem obcych. Duch republikański dezorganizuje obronę narodową i sprzyja wpływom religijnym, wyraźnie wrogim katolicyzmowi tradycyjnemu. Trzeba zwrócić Francji jej ustrój właściwy.

Jedyną przyszłością naszą jest przeto Monarchia w osobie Jego Królewskiej Mości Księcia Orleańskiego, spadkobiercy czterdziestu królów, którzy w przeciągu 1000 lat zbudowali Francję. Jedynie monarchia zabezpiecza dobro publiczne i odpowiedzialna za porządek zapobiega nieszczęścia publicznym, na jakie wskazują antysemityzm i nacjonalizm. Jako organ niezbędny interesu ogólnego, Monarchia podnosi autorytet wolności, pomyślność i honor.

Przystępuję do dzieła restauracji monarchii.

Obowiązuje się jej służyć ze wszystkich sił.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *