Turcja grozi wprowadzeniem sankcji wobec Francji

Po przyjęciu przez Zgromadzenie Narodowe Francji ustawy penalizującej negowanie ludobójstwa Ormian Turcja zapowiedziała nałożenie sankcji na Francję. Jak pisze dziś „Le Monde” naciski ekonomiczne są „tragikomiczne”. Ale skutki polityczne mogą być poważne.

Premier Turcji Recep Erdogan zapowiedział, że sankcje będą wprowadzane etapami. To, czy Ankara w istocie je wprowadzi i na jaką skalę, zależy od losów ustawy we francuskim Senacie. Jak dotąd przegłosowała ją niższa izba francuskiego parlamentu.

Po decyzji Zgromadzenia Narodowego Ankara odwołała z Paryża ambasadora, a Erdogan poinformował, że Turcja wstrzymuje współpracę polityczną, gospodarczą i wojskową z Francją.

Ankara uznaje, że w Anatolii podczas pierwszej wojny światowej zginęło do 500 tys. Ormian, i utrzymuje, że nie byli oni ofiarami eksterminacji, lecz chaosu, w którym pogrążyło się imperium otomańskie w ostatnich latach swego istnienia. Zdaniem Ormian oraz w ocenie wielu ekspertów w wyniku zaplanowanej przez imperium akcji zginąć mogło od miliona do 1,5 mln ludzi.

Uznanie tej rzezi za ludobójstwo jest od lat kwestią sporną między Turcją a Francją i USA.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/turcja-grozi-wprowadzeniem-sankcji-wobec-francji,1,4983701,wiadomosc.html 

-asd

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *