Uchwała Rady Głównej KZ-M w sprawie pseudo-katolickich sekt

W związku z nasilającymi się infiltracjami polskiego tradycjonalizmu katolickiego przez rozmaite ruchy sekciarskie, podające się za konserwatywne, kontrrewolucyjne, katolickie itd., Rada Główna KZ-M w dniu 15 czerwca 2012 roku podjęła uchwałę następującej treści:

Nie istnieją prawowite zakony bez akceptacji odpowiednich władz kościelnych i działające poza prawem kanonicznym. Wszelkie organizacje tego typu należy uważać za mocno podejrzane, nawet jeśli chętnie szermują wzniosłymi hasłami religijnymi i wpisują się w katolicką narrację.

Kierując się tymi przesłankami, władze Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego zakazują członkom KZ-M wstępowania i współpracy z organizacjami świeckimi, których działacze – bez autoryzacji odpowiednich hierarchów Kościoła katolickiego – twierdzą, że prowadzą działalność zakonną i naśladują jej model funkcjonowania.

Rada Główna KZ-M

Link do aktualnych władz KZ-M wpisanych do KRS:

http://krs.ms.gov.pl/Podmiot.aspx?nrregon=010802849

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Uchwała Rady Głównej KZ-M w sprawie pseudo-katolickich sekt”

  1. FSSPX nie jest organizacją świecką. Poleca się czytać ze zrozumieniem. Zapewne chodzi o stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *