Ukazała się książka ks. prof. Tadeusza Guza pt. „Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej”

 • Autor: Guz Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 278
 • ISBN: 978-83-7306-610-6
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Guz Tadeusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Lublin
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 278
 • ISBN: 978-83-7306-610-6
 • oprawa: Twarda

 Pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat od zakończenia II wojny światowej sprawa socjalizmu narodowego w Trzeciej Rzeszy Niemieckiej pozostaje wciąż przedmiotem badań naukowych wielu uczonych i olbrzymim wyzwaniem ideologicznym w procesie tworzenia kultury na miarę człowieka jako istoty duchowo-cielesnej, jego wspólnot naturalnych i prawnych oraz nierzadko na miarę personalnego Absolutu. Pewnej, choć może najkrótszej syntezy problematyki poruszanej w tej książce, dokonał, przy współpracy wielu uczonych i polityków nazistowskich, minister Rzeszy Hans Frank w wydanej w 1937 roku pod jego redakcja publikacji Deutsches Verwaltungsrecht. w której Justus Danckwersts stwierdza: „Na początku analizy stoi węec nie państwo, lecz naród. Reprezentantem narodu jest Fuhrer. Przez niego działa naród. On jest najwyższym dowódca wojennym, politykiem, ustawodawca, sędzia i administratorem. On nie jest w żadnym wypadku niezwiązany. Ponad nim stoi prawo, które rosło w narodzie i wypróbowane zostało w walce najbardziej niemieckich członków narodu w świecie nieprzyjaciół i dlatego jest ono o wiele mocniejsze niż każda ustawa i to. co bezczasowe. To prawo jest światopoglądem socjalistycznonarodowym. On (tenże światopogląd) tworzy najgłębszy i najpewniejszy fundament porządku życia narodu niemieckiego. On jest prawem fundamentalnym narodu. niepisaną konstytucją, przez którą określa się wszelkie chcenie i działanie nie tylko członków samego narodu germańskiego, lecz każdego człowieka w ogóle”. Tutaj ma swoją rację, według Rudolfa Becherta. rzekoma „konieczność socjalizmu” dla systematycznego kształtowania i interpretowania prawa.

Książka jest dostępna na: http://www.bibliofil.com.pl/filozofia-prawa-iii-rzeszy-niemieckiej-r-guz-lublin-2013-zrodla-i-monografie-399-filozofia-prawo.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *