Uroczystość św. Piusa X

Mając na uwadze przypadającą dzisiaj w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym uroczystość św. Piusa X, największego papieża XX wieku, zachęcamy naszych czytelników do włączenia się do modlitwy za jego wstawiennictwem.

„Prawdziwymi bowiem przyjaciółmi ludu nie są ani rewolucjoniści ani nowatorowie, lecz tradycjonaliści.”

Św. Pius X. List Notre Charge Apostolique.

Litania do Świętego Papieża Piusa X 

(Do prywatnego odmawiania) 

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami.
Święty Józefie patronie Kościoła powszechnego – módl się za nami.

Święty Piusie X, wzorze kapłanów – módl się za nami.
Święty Piusie X, mądry biskupie – módl się za nami.
Święty Piusie X, skromny kardynale i patriarcho – módl się za nami.
Święty Piusie X, gorliwy papieżu owczarni – módl się za nami.
Święty Piusie X, pobożny nauczycielu – módl się za nami.
Święty Piusie X, poświęcony biednym – módl się za nami.
Święty Piusie X, pocieszycielu chorych – módl się za nami.
Święty Piusie X, miłośniku ubóstwa – módl się za nami.
Święty Piusie X, pokornego serca – módl się za nami.
Święty Piusie X, wierny w służbie – módl się za nami.
Święty Piusie X, heroiczny w praktyce wszystkich cnót – módl się za nami.
Święty Piusie X, napełniony duchem poświęcenia – módl się za nami.
Święty Piusie X, któryś chciał wszystko odnowić w Chrystusie – módl się za nami.
Święty Piusie X, który otwierałeś małym dzieciom drogę do ołtarza – módl się za nami.
Święty Piusie X, który polecałeś wszystkim codzienną i częstą Komunię – módl się za nami.
Święty Piusie X, który zachęcałeś nas do poznawania i kochania Mszy Świętej – módl się za nami.
Święty Piusie X, który wszędzie zabiegałeś o szerzenie nauki chrześcijańskiej – módl się za nami.
Święty Piusie X, który potępiałeś herezje i stawiałeś im opór – módl się za nami.
Święty Piusie X, który uczyłeś nas prawej Akcji Katolickiej – módl się za nami.
Święty Piusie X, który uświęciłeś apostolat świeckich – módl się za nami.
Święty Piusie X, który chciałeś być znany jako ubogi pasterz dusz – módl się za nami.
Święty Piusie X, który wysłuchujesz modlitw wołających do Ciebie – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, Święty Piusie X,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: 
Boże, któryś napełnił serce Świętego Piusa X-go gorliwym miłosierdziem i powołał go na Namiestnika Chrystusowego, spraw, byśmy za jego wstawiennictwem mogli naśladować Jezusa, Boskiego Mistrza, a nasze modlitwy do tego Świętego Papieża owocowały w życiu teraźniejszym i wiecznym, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez wstawiennictwo Św. Piusa X: 
Boże, któryś powołał Świętego Piusa X, na najwyższego Pasterza Kościoła Twojego i obdarzyłeś go szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Ołtarza i do Twojej odwiecznej prawdy, miłości do kapłaństwa i Najświętszej Ofiary Mszy św. z ufnością błagamy Ciebie, aby ci, którzy czczą go na ziemi, mogli korzystać z jego wstawiennictwa w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

2 thoughts on “Uroczystość św. Piusa X”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *