Winnicki: Ograniczyć ukraińską imigrację do Polski!

Imigracja ukraińska do Polski musi zostać ograniczona i objęta ścisłą kontrolą.

1. Rząd powinien przedstawić wyliczenia co do zapotrzebowania na pracowników w gospodarce narodowej.

2. Należy ustalić, możliwie dokładnie, faktyczną liczbę obywateli Ukrainy, przebywających obecnie w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że liczba ta jest ogromna i rośnie w sposób niekontrolowany.

3. Zatrudnianie ukraińskich pracowników nie może odbywać się kosztem miejsc pracy dla Polaków – tutaj szczególną rolę do odegrania mają związki zawodowe.

4. Należy ustalić limity – miesięczne i roczne, liczby zezwoleń na pobyt i na pracę i nie wydawać ich w momencie, gdy limit zostanie w danym okresie osiągnięty. Limity, ze względu na ogromną liczbę ludności ukraińskiej już obecną w naszym kraju, powinny zakładać wstrzymanie imigracji w najbliższym czasie.

5. Wszystkie osoby należące do organizacji nawiązujących do banderyzmu, bądź z nimi jawnie sympatyzujące, powinny być natychmiast wydalane z Polski z zakazem wjazdu.

6. Rząd powinien tak planować politykę imigracyjną, by nie tworzyć dużych, zwartych skupisk ludności ukraińskiej w naszym kraju, bo będzie to przeciwdziałało integracji imigrantów z polskim społeczeństwem.

Mamy kryzys demograficzny, a z Polski wyjechało kilka milionów, w większości młodych, ludzi, w ostatnich latach. Jest pewne zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy w gospodarce, ale państwo musi nad tym procesem panować!

źr. facebook

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

2 thoughts on “Winnicki: Ograniczyć ukraińską imigrację do Polski!”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *