Wielomski: Funkcja mitu politycznego w koncepcjach Alfreda Rosenberga

Jakkolwiek Alfred Rosenberg był autorem licznych książek i pomniejszych tekstów, to historia zapamiętała tylko jedną pracę, która wyszła spod jego pióra: Mit XX wieku (Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltkämpfe unserer Zeit) z 1930 roku. W l. 1930-1945 sprzedano w sumie ok. milion egzemplarzy tego dzieła, wydanego w ponad stu edycjach i dodrukach. Historia zapamiętała go także jako jednego z głównych ideologów narodowego socjalizmu, który miał być twórcą hitlerowskiej teorii rasowej i pojęcia przestrzeni życiowej (Lebensraum). Poza tym był również redaktorem naczelnym flagowego dziennika NSDAP Völkischer Beobachter i odpowiadał za szkolenia ideologiczne młodych stażem działaczy partii. Od 1941 roku Rosenberg był także współodpowiedzialny – jako minister Rzeszy ds. okupowanych terenów wschodnich – za zbrodnie hitlerowskie na terenach okupowanego Związku Radzieckiego, za które został osądzony przez Trybunał w Norymberdze. Został stracony w 1946 roku.

Każdy, kto interesuje się historią XX wieku musi znać nazwisko Alfreda Rosenberga. Równocześnie jest to teoretyk dość rzadko czytany i badany naukowo. Można odnieść wrażenie, że wszyscy wiedzą, że to główny ideolog aryjskiego Herrenvolku i antysemityzmu – i właściwie to cała wiedza na temat koncepcji tego myśliciela. Stereotypowi temu pomaga brak znaczącej literatury przedmiotu. Dość powiedzieć, że w znanej nam literaturze polskojęzycznej poświęcono mu zaledwie broszurkę, dwa artykuły i jeden rozdział w monografii[1]. Ze względu na objętość tekstu jego celem nie jest ukazanie całej myśli Rosenberga. Celem jest objaśnienie funkcji politycznej mitu rasy dla jego myśli politycznej i jej centralnego punktu: budowy imperium germańskiego.

Tekst ukazał się w Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.  Można go pobrać w pliku PDF  z naszego portalu:

Rosenberg PDF

[1] E. Fiedler, Alfred Rosenberg. Jego życie i twórczość, Łowicz 1939; M. Zmierczak, Filozofia i historiozofia w pismach Alfreda Rosenberga. Ze studiów nad ideologią nazizmu, „Studia Historica Slavo-Germanica”, 1980, nr 9, s. 175-209; H. Olszewski, Nauka historii w upadku, Warszawa-Poznań 1982, s. 257-71; M. Maciejewski, Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej, Wrocław 1985, s. 365-93; idem, Żydzi w koncepcjach Alfreda Rosenberga, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, 1995, t. 18, s. 51-62.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *