Wiesław Przyczyna (red.), „Metodologia teologii praktycznej”

Wiesław Przyczyna (red.), Metodologia teologii praktycznej, Wydawnictwo M. Kraków 2011, ss. 209

            Gorąco polecana książka, przygotowana przez Wiesława Przyczynę, pod tytułem „Metodologia teologii praktycznej” wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych badaczy nauk społecznych i humanistycznych. Pozwala zrozumieć przedmiot zainteresowania teologii praktycznej, czyli uchwycić jej istotę. Uzmysławia znaczące różnice pomiędzy jej poszczególnymi dziedzinami: teologią pastoralną, liturgiką, homiletyką oraz katechetyką. Doskonale wręcz oddaje subtelne niuanse towarzyszące ich badaniu, które niestety często umykają uwadze naukowców badających je w empirii. Co istotne, autorzy poszczególnych rozpraw zwrócili uwagę na niesłusznie bagatelizowaną kwestię świadomości badawczej. Dowiedli na czym polega różnica pomiędzy naukowym a nienaukowym podejściem w sferze analiz. Warto, abyśmy docenili znaczący wkład, jaki książka ta wnosi w stan badań nad teologią praktyczną. Nie było wszakże dotychczas drugiego dzieła, które w tak pełny i wyczerpujący sposób oddałoby bogactwo paradygmatów, metod, technik, narzędzi możliwych do wykorzystania we wskazanym obszarze.

            Nawet najbardziej wymagający czytelnik doceni porządkujący charakter monografii. Przykładowo autorzy przedarli się przez gąszcz lepszych i gorszych definicji pojęcia teologii praktycznej, aby wykazać błędy w spojrzeniach na nią, istniejące w dostępnej literaturze. W konsekwencji stworzyli imponujący rozmachem przegląd stanowisk i na ich kanwie zaproponowali nowe, własne ujęcia, których interpretacja stanowi wyzwanie dla osób gotowych podjąć wyzwanie namysłu nad treścią teologii praktycznej. Bardzo skrupulatnie naukowcy pogrupowali także konkretne dziedziny przedmiotu swych rozważań. Pomogło im to celnie wykazać szanse oraz obciążenia towarzyszące obcowaniu z poszczególnymi kategoriami obecnymi w ich sferze.

            W związku ze słabością dostępnych na rynku wydawniczym publikacji z obszaru metodologii, monografia ta ma szansę stać się klasyczną. Znajdziemy w niej między innymi charakterystykę paradygmatów postępowania badawczego w teologii praktycznej. Nie zawiera ona jednak w sobie katalogu zamkniętego. Jej autor pokazuje wszak w jaki sposób konstruować właściwe podejmowanym badaniom wzorce i jak z nich korzystać, aby w pełni wydobyć towarzyszące im możliwości oraz jednocześnie wystrzec się obciążeń. Poznamy także metody teologiczne, metodę socjologiczną, analizy źródeł, analizy treści, analizy kognitywnej. Na temat tych metod wypowiedzieli się niekwestionowani znawcy i fachowcy, którzy wielokrotnie na łamach swoich naukowych publikacji dowiedli tego, że z powodzeniem potrafią je wykorzystywać.

            Wielkim walorem tego opracowania jest też to, że jego twórcy podjęli wysiłek ku temu, aby zapobiec powtarzaniu się rażących błędów w kolejnych opracowaniach poświęconych teologii praktycznej, których istnienie wykazali. Mianowicie z właściwą sobie precyzyjną wyznaczyli jej przedmiot, wypunktowali oraz opisali cele. Z tego powodu książka ta powinna być lekturą obowiązkową zarówno dla wszystkich osób, które podejmują się refleksji nad teoretyczną warstwą tych zagadnień, jak i dla tych, co wdrażają teorię w praktykę. Dla drugiej spośród wskazanych grup jest to szczególnie cenna pomoc, z uwagi na kontekst, w jakim przyjdzie im działać. Żyjemy wszakże w trudnych czasach kryzysu moralnego, z pełnym spektrum wynikających z tego obciążeń. Dlatego też tak ważne jest, aby poznać i przede wszystkim pojąć szanse i zagrożenia towarzyszące swoim działaniom.

            Książkę pod redakcją Wiesława Przyczyny pod tytułem „Metodologia teologii praktycznej” gorąco poleca się teoretykom i praktykom zainteresowanym teologią praktyczną. Zawarte w niej studia okażą się użytecznym zbiorem podejść naukowych, zwłaszcza metod, technik i narzędzi badawczych służących między innymi diagnozowaniu działalności Kościoła oraz prognozowaniu jego skutków czy formułowaniu możliwych schematów działań na przyszłość. Z powodzeniem skorzystają z dzieła również badacze innych dyscyplin, albowiem jest ona przede wszystkim doskonałym podręcznikiem z zakresu metodologii.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa M: http://www.mwydawnictwo.pl/p/933/metodologia-teologii-praktycznej

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *