Wybory władz Młodzież Wszechpolskiej:

W dniu wczorajszym "w Katowicach odbył się zjazd wyborczy Młodzieży Wszechpolskiej. Delegaci z całego kraju przybyli do stolicy Górnego Śląska w związku z zakończeniem 2-letniej kadencji dotychczasowych władz. Wszechpolacy dokonali wyboru prezesa organizacji – ponownie został nim wrocławski student, Robert Winnicki. Kandydatura Winnickiego była jedyną, jaką zgłoszono. Poparło ją niemal 100% głosujących. Wybrano również członków nowej Rady Naczelnej, Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W swoim wystąpieniu prezes MW dziękował swoim dotychczasowym współpracownikom i działaczom. Szczególny nacisk położył na kwestię odbudowy i rozwoju struktur terenowych, wymieniając nowe ośrodki, w których organizacja rozpoczęła działalność. Zachęcał Wszechpolaków do większej dbałości o formację osobistą, cytując słowa Prymasa Wyszyńskiego: „od siebie trzeba wymagać najwięcej”. Nie zabrakło również wątków politycznych – Winnicki przestrzegał przed przyjmowaniem przez narodowców postawy doktrynerskiej, odrzucając liberalne, konserwatywne czy socjalistyczne „ortodoksje”. Skrytykował tendencję do „umierania na ołtarzu wyborczym”, podkreślając nadrzędną rolę wytrwałej pracy u podstaw. Zauważył również, że „Młodzież Wszechpolska nie jest celem samym w sobie, działalność w niej ma nas przysposobić do podejmowania pracy na rozmaitych polach życia społecznego”.

Głos zabrali również m.in.: senior Ruchu Narodowego, Tadeusz Radwan, 90-letni, przedwojenny Wszechpolak, który zebrał najwięcej oklasków, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztof Bosak i szef młodzieżowej organizacji Prawicy RP Wojciech Zrajko. Obecny był również przedstawiciel Obozu Narodowo-Radykalnego".

http://narodowcy.net/wybory-w-mlodziezy-wszechpolskiej-robert-winnicki-ponownie-prezesem/2011/05/02/

A. Me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Wybory władz Młodzież Wszechpolskiej:”

  1. Robert Winnicki ma głowę na karku, co wykazał także w tekstach dostępnych tutaj. Umie zdobyć się także na rzeczową krytykę zmurszałej części własnego środowiska. Widocznym sukcesem, w którym ma udział, był Marsz Niepodległości. Krytyka i złośliwość Profesora Wielomskiego są oczywiście największym komplementem. Gratulacje!

  2. Do niedawna sądziłem, że Młodzież Wszechpolska spisiała tylko mentalnie, ale politycznie związków z PiS-em nie ma. Dziś już wiem, że się pomyliłem. Działacze MW masowo angażują się w tzw. Kongresy Republikańskie, które, czego nie ukrywa ich współorganizator Krzysztof Bosak, są wprost finansowane z partyjnej kasy PiS-u. Tak oto ostatecznie groteskowa pisowska postsanacja zawładnęła postendecką organizacją o tak wspaniałej tradycji.

  3. Jednym słowem wszechpolacy tylnymi drzwiami przyspawali się do partyjnej kasy pisowskiej. Ideał sięgnął bruku.

  4. W sieci dostępne są zdjecia i filmiki z Kongresu Republikańskiego na których dokładnie widać kto bierze w nich udział. Dlatego stawiam pytanie: Panie Matuszkiewicz, po co Pan kłamie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *