Zjazd geopolityków

ECAG założone z inspiracji dra Mateusza Piskorskiego, obecnie dziekana Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, b. posła Samoobrony jest obecnie jednym z dwóch wiodących w Polsce ośrodków geopolitycznych, specjalizujących się w szczególności w tematyce rosyjskiej, bałkańskiej i bliskowschodniej. W ubiegłym roku Centrum z powodzeniem realizowało program obserwacji sytuacji w Libii poddanej agresji NATO, obecnie zajmuje się badaniami położenia międzynarodowego Syrii. Eksperci ECAG-u uczestniczyli jako obserwatorzy w wyborach, zwłaszcza na terenie post-sowieckim (np. w Osetii). Związany z Centrum portal http://geopolityka.org/ jest jednym z trzech najchętniej odwiedzanych polskich portali nt. Polityki zagranicznej.

Zjazd ECAG wybrał nowe władze. Ze względu na obowiązki związane ze swą pracą zawodową dr Piskorski przekazał funkcję prezesa Centrum wybranemu jednogłośnie Marcinowi Domagale, redaktorowi naczelnemu portalu Geopolityka.org (samemu zachowując funkcję sekretarza generalnego organizacji). Wiceprezesami zostali Kornel Sawiński (koordynator programów z terenu Libii i Syrii), Daniel Pawłowiec (redaktor „Polityki Narodowej”, prezes Fundacji Inicjatyw Polskich i b. sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej) oraz Konrad Rękas. Skarbnikiem organizacji został dr Marian Szołucha (zastępca redaktora naczelnego Myśl.pl).

ECAG realizuje też kolejne projekty, m.in. pomiaru potęgi państw wg modelu model obliczeń prof. dr hab. Mirosława Sułka, koordynowany przez Roberta Kobryńskiego. Przygotowuje też do wdrożenia prace zespołu ds. Ameryki Łacińskiej pod kierunkiem Dawida Jakubowskiego, czołowego lewicowego blogera i historyka idei. Działa także równoległa organizacja Centrum w Niemczech, a przygotowane jest uruchomienie kolejnych filii międzynarodowych ECAG-u.

(karo)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *