Agent? Takie założenie nie jest nam potrzebne

Trzecia Rzeczpospolita im. Krzysztofa Teodora Toeplitza jest „demokracją naukową”. Znaczy to, że jej podstawy ideowe zarówno jak i obecna praktyka, zgodne są z wynikami bardzo szczególnych nauk szczegółowych. Nauki te to: socjologia, psychologia, etnologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, muzykologia, historia sztuki, filmologia, ekonomia, polonistyka, teatrologia etc.

Demokracja ta jest „naukowa”, w tym samym sensie w jakim niegdyś mόwiło się o „naukowym socjalizmie”. Światopogląd wspόłczesnego polskiego inteligenta jest więc niemarksistowskim światopoglądem „naukowym”.

„Naukowość” swą III RP dzieli z innymi „demokracjami naukowymi” , np. z Wielką Brytanią, z Danią czy z Niderlandami. Tak samo z, w gruncie rzeczy bardzo przypominającymi Polskę, dzisiejszymi Czechami.

Ale III RP im. KTT ma rόwnież to, co wyrόżnia ją pośród innych „demokracji naukowych”. Jest ona praktyczną realizacją marzeń polskiej inteligencji z lat 70. XX w.

W tamtych latach inteligencja owa, bez własności, bez korzeni i bez polotu, nauczyła się kilku prostych sloganόw, w które do dziś wierzy z całą mocą. Slogany te mają rόwnież charakter „naukowy”, gdyż zgodne są z konceptami wyżej wymienionych nauk. Oto one:

1. Nie ma prawdy – cokolwiek istnieje, podpada pod analizę socjologiczną lub psychologiczną wolną od wartościowania.

2. Każde zachowanie jest dobre – nie ma ani dobra ani zła.

3. Problemy polityczne i społeczne istnieją tylko po to, aby o nich dyskutować.

4. Największą zdobyczą ludzkości jest wolność seksualna. Antykoncepcja, włόczęgostwo seksualne, stosunki przedmałżeńskie i aborcja to najważniejsze „osiągnięcia naukowe”.

5. Dzieci i młodzież mają swoje prawa. Prawa te streszczają się do dwóch zasad: prawo do powiedzenia Rodzicom „nie” w każdej dowolnej sytuacji i wolność od kary cielesnej.

To wszytko. To jest cały Weltanschauung polskiego inteligenta. Na tym polega polskie życie intelektualne, taka jest sama istota polskiego życia uniwersyteckiego, to jest ostoją zdecydowanej większości liczących się wydawnictw książkowych i prasowych.

Ktokolwiek pragnie zrobić karierę w polskim systemie rynkowym handlu szarymi komόrkami, dobrze się sprzedać, nie może w ten system nie wejść.

Nie ma więc sensu dociekać kto jest czyim agentem czy kogo kto opłaca. Jaka Świadomość, taka akcja. Vide XXI teza tomistyczna.

Za: http://prawica.net/32895

Antoine Ratnik

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *