Agnieszka Niewińska, „Raport o gender w Polsce”

Agnieszka Niewińska, Raport o gender w Polsce, Warszawa 2014, ss. 365.

            Książka autorstwa Agnieszki Niewińskiej pod tytułem „Raport o gender w Polsce” ma charakter iście demaskatorski. Jest to pierwszy w Polsce rzetelny, oparty na faktach, a nie na domysłach raport na temat gender. Obala szereg mitów, przełamuje liczne stereotypy, które w krótkim czasie zdążyły obrosnąć wskazaną tematykę. Odpowiada na ważkie pytania o to, kto dzisiaj w Polsce finansuje ruch gender, jaki interes mają wybrane uczelnie w prowadzeniu zajęć z gender, co zmieniają w naszym życiu decyzje elit rządzących uginających się pod naciskami reprezentantów grup interesu związanych z ruchem gender i wiele, wiele innych. Zasługuje na szczególną uwagę czytelników chcących nie tylko skonfrontować własną wiedzę ze stanem faktycznym, ale także poznać nienagłośnione dotychczas przez media aspekty funkcjonowania gender w Polsce.

            Doniesienia medialne ostatnich miesięcy obfitowały w argumenty wypowiadane za zwolennikami genderu. Byliśmy przekonywani, że to nauka, która zapewni nam sprawiedliwsze, dostatniejsze życie. Zarzucano nam, że jesteśmy przeciwko gender, bo nie wiemy, czym ono jest. Mydlono oczy. Podejmowano liczne próby dyskredytacji przeciwników i przeciągnięcia na stronę zwolenników osób niemających zdania w dyskusji. W przekazach tych nie padały jednakże ani merytoryczne, ani obiektywne sformułowania. Mieliśmy do czynienia raczej z odtwarzaniem gotowych frazesów, które jak się okazuje są podręcznikowymi schematami. Wszystko to spowodowało brak rzetelnej debaty, to znaczy takiej, w której doszłoby do wymiany podpartych wartościowymi argumentami zdań. Wspomnianą batalię dość bacznie prześledziła autorka książki. Z powodzeniem wyjaśniła przyczyny, przebieg i skutki najbardziej znaczących bitew o znaczenie i przyszłość gender. Jednocześnie przedstawiła merytoryczne argumenty za i przeciw, które nigdy nie padły lub zostały przedstawione w innym aniżeli właściwym mu świetle. Dzięki takiemu podejściu czytelnik zyskuje nowe spojrzenie na tematykę gender.

            Warto jeszcze zaznaczyć, że publikacji znajdziemy treść wykładów Gender Studies IBL Polskiej Akademii Nauk. Autorka przeniknęła wszakże do środowiska ich uczestników i poza odtworzeniem ich treści, pokazała specyfikę tej edukacji. Nakreśliła właściwości relacji interpersonalnych na przykładach zaobserwowanych sytuacji. Przytoczyła przykłady genderowych imprez kulturalnych – festiwali, imprez szkolnych i wielu innych. Obnażyła absurdy oraz niepokojące zjawiska, które mimo wszystko mają miejsce – stanowią część szkolnictwa wyższego. Relacja jest niezwykle żywa, dynamiczna wzbogacona o przedstawienie pojawiających się genderowych pomysłów edukacyjnych. Warto zaznaczyć, iż Agnieszka Niewińska nie tylko je omówiła, ale także opatrzyła komentarzami odsłaniającymi ich ukryty wymiar.

            Bardzo ciekawe są opisy sytuacji, które autorka zaobserwowała w trakcie przeprowadzonej obserwacji uczestniczącej. Przykładowo – pełna szczegółów relacja z lekcji, której celem było ustalenie pułapek świńskości w literaturze pięknej, której uczestniczkom zajęć nie chciało się przeczytać. Zaskakujące są z kolei opisy dążeń uczestników kursu do odkrycia form dyskryminacji w języku, wykazania istoty męskiego „spisku przeciw babom”, którego przejawy rzekomo każdy odczuwa. Na łamach publikacji znajdziemy wiele zdumiewających przykładów, które pozwolą nam zrozumieć sposoby myślenia zwolenników gender w Polsce i na świecie.

            Agnieszka Niewińska za sprawą swej książki pod tytułem „Raport o gender w Polsce” wniosła istotny wkład w kształtowanie świadomości społecznej w Polsce. Przeprowadziwszy solidne badanie terenowe podparte refleksyjnym przeglądem literatury i źródeł stworzyła wiarygodny obraz gender nie tylko jako przedmiotu studiów, ale także jako niedawno rozpoznanego elementu codzienności i rzeczywistości społecznej, politycznej, prawnej. Ważne jest jednak to, iż autorka pokazała czytelnikom kierunki zmian w życiu jednostek i społeczeństw, które są wdrażane z powodu nacisków genderystów. Choć mogą nam się wydawać z dzisiejszego punktu widzenia nieszkodliwe, nieistotne, błahe, nie warte uwagi – jak słusznie przekonuje autorka – wymagają od nas namysłu nad konsekwencjami.

Krzysztof Wróblewski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *