„Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”

Jacek Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 317

            Jacka Pyżalskiego – pedagoga, specjalisty w zakresie cyberbullyingu książka pod tytułem „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” to nowatorskie studium interdyscyplinarne poświęcone bardzo aktualnemu zagadnieniu, to znaczy agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży. Stanowi ona znaczący wkład w polską i światową naukę, ponieważ nie było dotąd tak wyczerpującej pracy poświęconej temu zagadnieniu. Jej szczególnym walorem są wyniki własnych badań przeprowadzonych przez autora na reprezentatywnych próbach i to, że daje spojrzenie na słabo poznane obecnie zjawiska.

            Książka ta pozwala dostrzec nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i jednocześnie wyzwania stojące przez młodym pokoleniem i jego wychowawcami, także, a może przede wszystkim rodzicami. Wszak to w jaki sposób młody człowiek został wychowany w domu, zaowocuje jego zachowaniem poza nim i uwarunkuje go jako człowieka w przyszłości. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się wynikom badań Jacka Pyżalskiego, odznaczającym się trafnością i rzetelnością, bardzo mocno umieszczonych w bogatych podłożu teoretycznym i mądrze zinterpretowanym.

            Jacek Pyżalski w odniesieniu do opisu świata nowych mediów wykazał ich cechy charakterystyczne, które sprzyjają występowaniu wśród ich podmiotów różnego rodzaju przejawów agresji. Kontynuacją wyjaśnień są uwagi na temat istoty komunikacji zapośredniczonej przez komputer. Nowe i bardzo ciekawe ujęcie to nadanie przez autora nowym mediom statusu środowiska socjalizującego. Rzuca to światło na niepokojące zjawiska występujące w procesie wychowania współczesnego pokolenia.

            Nowatorskie ujęcie przejawia się również w uznaniu przez autora w wyniku badań młodych ludzi za pokolenie cyfrowych tubylców. Dobrze obrazują to przykłady wykorzystywania przez nich nowych mediów i istnienie wielu znaczących nierówności społecznych w obszarze korzystania i wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych. W związku z tym powstają kolejne zagrożenia stanowiące konsekwencję „stosowania nowych mediów”. Dlatego wiele kontrowersji wzbudza dobrze opisana przez Jacka Pyżalskiego kwestia normatywności w Internecie, to znaczy w ogólne istnienia między innymi norm grupowych w nowych mediach.

            Szczególną wartość ma doskonałe opracowanie zjawiska bullyingu jako specyficznego rodzaju przemocy rówieśniczej na kartach książki. Autor stworzył typologie agresji, wykazał specyfikę: bullyingu, tradycyjnego mobbingu, cyberbullyingu oraz ich współwystępowania. Posiłkując się teorią ABACUS zarysował profile ofiar, sprawców, sprawców-ofiar, wyjaśnił konsekwencję tych zjawisk. Jak słusznie zaznaczył nie wyczerpują one jednak złożoności agresji w globalnej sieci. Istnieją wszak jeszcze przykładowo agresja elektroniczna wobec pokrzywdzonych i celebrytów, elektroniczna agresja uprzedzeniowa, czyli bias bullying, oraz wobec nieznajomych, czyli tak zwana impulsywna. Na baczną uwagę czytelnika zasługuje zwłaszcza niezwykle obszerny i obfity w szczegóły raport z trzech badań: „Cyberbullying 2010”, „Nauczyciele 2009”, „Studenci 2009”. Dostarczy wielu obrazów przejawów trudnej sytuacji współczesnej młodzieży wynikającej z niewłaściwego użytkowania zasobów nowych mediów.

            Jacek Pyżalski w swej nowatorskiej publikacji pod tytułem „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” przestrzega przez zagrożeniami dla młodzieży, które młodzież sama stwarza w nowych mediach. Umożliwia zrozumienie złożoności i niejednorodności problemu. To bardzo pouczają i wartościowa pozycja książkowa. Zdecydowanie obowiązkowa dla pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych nowymi mediami lub wychowujących dzieci.

Krzysztof Wróblewski

Książka dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/agresja-elektroniczna-i-cyberbullying-jako-nowe-ryzykowne-zachowania-mlodziezy,1330.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *