Anna Wieczorkiewicz, „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży”

Anna Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2012, ss. 383

            Czytelników traktujących tytuł prezentowanej książki literalnie i dosłownie, może, lecz nie powinno zmylić jego brzmienie. Wszakże istota oraz tematyka dzieła wykracza poza ramy podróży jako takiej. Monografia Anny Wieczorkiewicz pod tytułem „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży” zainteresuje nie tylko turystów czy osoby lubiące czytać o poznawaniu świata, uczyć się w ten sposób o jego złożoności i niejednorodności. Z pewnością okaże się ona równie fascynującą lekturą dla tych odbiorców, których interesuje współczesna kultura oraz zachodzące w niej przemiany. Zachwyci zwłaszcza tych, którzy nie godzą się na jej homogenizację na wzór amerykański ani uleganie wpływom w tym zakresie trendom wędrującym do nas z zachodu.

            Punktem wyjścia dla rozważań zamieszczonych na kartach tejże monografii jest dążenie do poddania pod rozwagę współczesnej turystyki. Ukazania tego, co składa się na doświadczenie – wszystkimi dostępnymi człowiekowi zmysłami oraz rozumem – rzeczywistości czy też świata w podróży. Stanowi to bez wątpienia trafiony pretekst dla opisania zarówno konstruktywnych, jak i destruktywnych sił kulturotwórczych, z którymi każdego dnia – mniej lub bardziej świadomie – się stykamy. Zwłaszcza intrygujące i poszerzające horyzonty czytelnika okazują się jednakże zależności, jakie pomiędzy nimi zachodzą, a które obrazowo, posiłkując się rozlicznymi przykładami omawia Anna Wieczorkiewicz, uzyskując dzięki temu imponujące rozmachem – a także obraną perspektywą etnograficzną – dzieło.

            Wskazać z pewnością warto, iż autorka wiele uwagi poświęca na opisanie na czym polega nasze – to znaczy zwłaszcza Europejczyków – pragnienie autentyczności. Przygląda się pogoni i poszukiwaniu w nie wpisanych. Zdradza na czym polegają różne oblicza tej autentyczności, a następnie z pewnym nieskrywanym smutkiem dochodzi do pytania czy wszystko w dzisiejszym świecie jest na sprzedaż. Odsłania użytkowny wymiar turystyki. Wskutek tak postawionego problemu wyłania się z tychże analiz obraz niecodzienny, jakiego sens z pewnością jest przez wielu z nas często bagatelizowany. Mianowicie ukazuje czym są: pamiątki historyczne, etniczne, kolekcje, fetysze, by w rezultacie zaprezentować wniosek, że tworzymy widowisko, choć niejednokroć nie wiemy ani dla kogo, ani po co. Podejmujemy próby sprzedania i kupienia autentyczności kulturowej. W tym kontekście zwłaszcza interesujące są zagadnienia omówione w rozdziale dotyczącym fenomenologii doświadczeń turystycznych.

            Inspirujące są także z pewnością reinterpretacje rozważań na temat podróży i – co ciekawe – w podróży. Anna Wieczorkiewicz odwołując się do między innymi refleksji Montaigne’a, Kartezjusza, Monteskiusza, Rousseau ukazuje zależności pomiędzy filozofią a turystyką. To innowacyjne oraz oryginalne konstatacje. Warto poświęcić im więcej uwagi i w zgodzie z zaproponowanymi przez autorkę wskazaniami podjąć próbę własnych poszukiwań kresu metafory podróży czy tekstu turystyki.

            Natomiast omówienia perspektywy turysty, jego zawieszenia w teatrze świata, są użyteczne. Autorka ukazała je wszakże jako cenny punkt odniesienia dla rozlicznych problemów badawczych, które można postawić dla lepszego zbadania rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej. Mogą te uwagi okazać się pomocne dla artystów i osób zajmujących się zawodowo reklamą komercyjną oraz polityczną. Anna Wieczorkiewicz omówiła wszak ich zastosowanie w: fotografii, filmie, reklamie. Rozważyła przy tym rozmaite ujęcia, na przykład: sens wakacyjnej miłości, status reklamowej utopii czy cielesność turysty. Informacje te są możliwe do zastosowania w praktyce oraz – co szczególnie istotne – funkcjonalne.

            Nie można przeoczyć nowatorskiej koncepcji metodyki autonomii i metodyki kanibalizmu, o których z wielką pasją pisze autorka w obliczu pochłaniania oraz dzielenia, jakie współcześnie obserwujemy. Rzucają one cień na pewne sposoby poznawania świata, a jednocześnie pozwalają dostrzec te wartościowe w pełnym ich obliczu. To ciekawa propozycja poradnika oglądu świata.

            Książkę autorstwa Anny Wieczorkiewicz, pod tytułem „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży” poleca się gorąco wszystkim tym czytelnikom, którzy przejawiają chęć do namysłu nad współczesną rzeczywistością społeczną, są w stanie docenić sens podróżowania i wyrażają gotowość poszukiwania nowych perspektyw. Dzieło to nie zawiedzie tych, dla których kultura stanowi wyzwanie oraz niewyczerpane źródło inspiracji, a także fascynacji. To lektura obowiązkowa dla tych wszystkich, którzy nieustannie poszukują sposobów pełnego doświadczenia świata.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa UNIVERSITAS: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Apetyt_turysty__O_doswiadczaniu_swiata_w_podrozy_3176.html

Krzysztof Wróblewski

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *