Asyż: nie będzie wspólnej modlitwy przywódców różnych religii

Papież Benedykt XVI wraz z innymi przywódcami religijnymi wygłosi przemówienie i podpisze wspólny apel wzywający do zachowania pokoju na świecie. Jak podał rzecznik watykański, duchowni nie będą się razem modlić podczas październikowego spotkania międzyreligijnego w Asyżu.

27 października br. odbędzie się w Asyżu, pod przewodnictwem Benedykta XVI, spotkanie międzyreligijne, upamiętniające 25. rocznicę pierwszego spotkania modlitewnego o pokój, zorganizowanego z inicjatywy Jana Pawła II.

Spotkanie modlitewne z 1986 r. postrzegane było przez wielu dziennikarzy i postępowych katolików jako kamień milowy na drodze zbliżenia Kościoła katolickiego z innymi wyznaniami. Katolicy jednak częściej je krytykowali, dostrzegając w nim „niewłaściwe mieszanie religii katolickiej z elementami wyznań pogańskich”.

Biuro prasowe Watykanu wydało właśnie oświadczenie, w którym potwierdziło, że nie będzie wspólnej modlitwy papieża Benedykta XVI z przywódcami innych wyznań. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmi: „Pielgrzymi Prawdy, Pielgrzymi Pokoju”.

„Każdy człowiek jest ostatecznie pielgrzymem poszukującym prawdy i dobra” – czytamy w oświadczeniu. Dodano w nim, że „poszukiwanie prawdy powinno się odbywać poprzez dialog z wierzącymi i niewierzącymi”. Nie można jednak rezygnować z własnej tożsamości albo zadowalać się wyłącznie synkretyzmem, polegającym na łączeniu elementów różnych religii, bez ich wyraźnego odróżniania.

W oświadczeniu podkreślono, że w takim stopniu, w jakim autentycznie szuka się prawdy „następuje otwarcie na dialog z innymi, który nie wyklucza nikogo i każdy staje się budowniczym braterstwa oraz pokoju”.  Ojciec Święty pragnie, aby te elementy znalazły się w centrum refleksji podczas tegorocznego spotkania międzyrelgijnego.

Papież Benedykt XVI dzień wcześniej spotka się z wiernymi na modlitwie w Bazylice św. Piotra. Inne wspólnoty są zachęcane do organizowania podobnych nabożeństw.

W oświadczeniu podkreślono również, że papież zaprosi do Asyżu obok przywódców różnych wyznań, także przedstawicieli świata kultury i nauki, którzy nie wyznają żadnej religii, lecz uważają się za osoby poszukujące prawdy i są świadome wspólnej odpowiedzialności za sprawy sprawiedliwości oraz pokoju na świecie.

http://www.piotrskarga.pl/ps,7038,2,0,1,I,informacje.html

[aw]

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Asyż: nie będzie wspólnej modlitwy przywódców różnych religii”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *