„Człowiek miarą wszechrzeczy. Refleksje w dobie globalizacji”

Hans Vontobel, Człowiek miarą wszechrzeczy. Refleksje w dobie globalizacji, MUZA SA, Warszawa 2006, ss. 160

            Hans Vontobel – prawoznawca, elokwentny i krytyczny myśliciel, w swej książce pod tytułem „Człowiek miarą wszechrzeczy. Refleksje w dobie globalizacji” poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czy gospodarka wolnorynkowa i globalizacja rozumiane jako systemy ekonomiczne należy postrzegać za fałszywe w ich założeniach, czy jedynie błędnie interpretowane. Nie jest ona prosta z wielu względów. Z jednej strony jest to materia niezwykle złożona i wymaga odkrycia nowych aspektów i perspektyw analizy, a z drugiej – powstały liczne, błędne ujęcia tej tematyki, wymagające ponownego, krytycznego oraz refleksyjnego rozpatrzenia. Wszystkiego tego dokonuje na kartach swej książki, z ogromną erudycją i znawstwem przedmiotu, autor.

            Ważnym punktem odniesienia dla Hansa Vontobela jest szeroko pojęta elita. Pisze o niej: „Dlatego w czasach, gdy hurtem przykleja się etykietki, piętnujące ludzi o odmiennych poglądach, stawiam na człowieka jako miarę wszechrzeczy – w szczególności na elitę tych spośród nas, którzy w duchu humanizmu interpretują współbrzmienie gospodarki, kultury…”. Zdaje się on więc w nią głęboko wierzyć, a właściwie w jej zdolność interpretacji współzależności: gospodarki, kultury, wartości ogólnoludzkich oraz wspólnego historycznego doświadczenia. W związku z powyższym ciekawa jest autora ekspozycja skutków braku zaufania do doktryn społecznych i ekonomicznych powstałych w wyniku przeżyć codzienności kolejnych pokoleń. Jednocześnie stanowi ona pretekst nakreślenia wizji świata, w którym pewna znamienne era kończy się, a inna – przeczuwana zaczyna. Wskazania na zagrożenia towarzyszące granicom i ograniczeniom, które nabierają współcześnie nowego znaczenia są godne polemiki z uwagi na ich nowatorski charakter.

            Wyraża przy tym nadzieję i formułuje potrzeby: „Teraz, zarówno tu w Szwajcarii, jak i w każdym zakątku świata, bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebujemy ludzi krytycznych, potrafiących przełamać tradycyjne schematy myślowe i kultywujących zagubioną w potoku wieków cechę ludzkiego charakteru – odwagę cywilną”. Są one warte przemyślenia i rozważenia w kontekście podejmowanych przez nie tylko komercyjne firmy, działań marketingowych. Interesujące byłoby również rozpatrzenie z ich perspektyw współcześnie aprobowanych doktryn społecznych.

            Nieskrępowana gospodarka wolnorynkowa, globalizm pozbawiony wyobraźni nieuchronnie prowadzą ludzkość ku końcowi rozwoju ekonomicznego. Pasjonujące są argumenty Hansa Vontobela, które pojawiły się na kartach książki, a które doprowadziły go to przywołanej konstatacji. Mianowicie doskonale dostrzega i ujmuje błędy, mody i powraca myślą o tym, co przeminęło, a było szansą dla ludzkości.

            Wbrew pozorom książka ta nie ma całkiem pesymistycznego wydźwięku. Optymizmem wszak napawają uwagi na temat kształtującego się ethosu czy odwołania do Szwajcarii.  Jednocześnie ani pesymizm, ani optymizm nie są bezpodstawne. Zostały one bardzo dobrze umiejscowione w analizie historycznej. Wszystko to sprawia, że czytelnik otrzymuje zwięzłą, pełną faktów i gotowych konstatacji wizję dziejów i rozwoju światowej gospodarki i człowieka w nią uwikłanego.

            Hans Vontobela książka pod tytułem „Człowiek miarą wszechrzeczy. Refleksje w dobie globalizacji” zaciekawi każdego, kto ma odwagę podejmować refleksję na temat globalizacji. Spoglądać na nią z perspektywy przeszłości i przyszłości. Poszukiwać odpowiedzi na pytania jak uniknąć dotychczas powielanych błędów w doktrynach ekonomicznych. Wreszcie to pouczająca i warta poznania lektura dla nas wszystkich – uczestników systemów gospodarczych.

Piotr Tomaszewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa MUZA SA: http://www.muzaklub.com/p1839,czlowiek-miara-wszechrzeczy-refleksje-w-dobie-globalizacji-hans-vontobel.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *